O programie

O programie

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku akademickiego 2020/21.

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie uczestniczy w akcji KA1, która wspiera rozwój współpracy, wymiany doświadczeń oraz badań i analiz dotyczących praktyk oraz innowacji w zakresie kształcenia i szkolenia na poziomie europejskim. Działania te mają na celu wspieranie rozwoju polityki edukacyjnej, monitorowanie postępów na drodze do osiągania celów uczenia się przez całe życie, a także określanie obszarów wymagających szczególnej uwagi poprzez dostarczanie porównywalnych danych, statystyk i analiz.
Działanie to ma charakter przekrojowy – obejmuje szeroki zakres tematów i działań na różnych poziomach edukacji i szkoleń.

Strona główna programu ERASMUS+ – przejdź

Szczegółowy przewodnik po całym programie ERASMUS+ – pobierz