Wyjazdy pracowników

Wyjazdy pracowników

Wyjazdy nauczycieli akademickich AWF Warszawa za granicę w ramach  Programu Erasmus+

Ścieżka postępowania:

 1. zwrócenie się do uczelni partnerskiej przez biuro Zespołu Współpracy z Zagranicą (koordynatora uczelnianego) z formalnym powiadomieniem o wytypowanym do wyjazdu nauczycielu akademickim (i prośbą o wskazanie „contact person(s)”, o ile niezbędne);

do w/w anonsu dołączane jest  zawodowe CV nauczyciela oraz tematyka planowanych wykładów lub spraw do objęcia szkoleniem (nauczyciel przesyła powyższe w terminie 4 tygodni od otrzymania z biura Zespołu Współpracy z Zagranicą powiadomienia o zakwalifikowaniu  do Programu);

 1. wystąpienie przez nauczyciela do Prorektora ds. Nauki i Rozwoju o zgodę na wyjazd w ustalonym z uczelnią partnerską terminie; nauczyciel dołącza projekt Teaching względnie Work Programme (wzory dostarcza biuro);
 2. uwaga: formalności (przed)wyjazdowe (w tym sprawa przydziału stypendium w wysokości zgodnej z zasadami E+) – nauczyciel załatwia w porozumieniu z biurem Zespołu Współpracy z Zagranicą (koordynatorem uczelnianym);
  • przedstawienie przez nauczyciela umowy pracownik-Uczelnia(wzór dostarcza biuro) – do podpisania przez Prorektora ds. Nauki i Rozwoju;
 3. realizacja mobilności; wypełnienie zadań określonych w Teaching względnie Work Programme;
  • dostarczenie przez nauczyciela do biura Zespołu Współpracy z Zagranicą ważnego (podpisanego przez partnera) oryginału certyfikatu (tzw. „Letter of confirmation”; podstawa rozliczenia) potwierdzającego okres pobytu i zrealizowane zadania;
  • dostarczenie przez nauczyciela do biura Zespołu Współpracy z Zagranicą ważnego

(podpisanego) oryginału Teaching względnie  Work Programme (podstawa rozliczenia);

 • uwaga: informację o zasadach podpisywania i datowania Teaching względnie Work Programme oraz certyfikatu, Zespół Współpracy z Zagranicą przekazuje nauczycielowi odrębnie;
 1. wypełnienie ankiety(raportu) dla Narodowej Agencji Programu (podstawa rozliczenia); link jest przesyłany do nauczyciela po rozliczeniu wyjazdu w części ujętej pkt.4.1 i 4.2;
  • sporządzenie przez nauczyciela sprawozdania opisowego wewnątrz-uczelnianego – do przedłożenia Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju oraz publikacji w intranecie Akademii.

Kandydatury przedstawiają każdorazowo Dziekani Wydziałów – według kryteriów ustalanych  na szczeblu wydziałowym, a zatwierdza Prorektor ds. Nauki i Rozwoju.  Informację o liczbie dostępnych miejsc przekazuje Dziekanom Prorektor ds. Nauki i Rozwoju. Liczba ta zależy  od wysokości dotacji dla Akademii na działania w Programie E+ w danym roku akademickim.

Zasady niniejsze mogą ulegać zmianie ze względu na decyzje Narodowej Agencji Programu Erasmus+ względnie kierownictwa Akademii lub Wydziałów.

[Tomasz Skiba, 23.11.2015; zaaprobowane przez Prorektora ds. Nauki i Rozwoju, 24.11.2015]

 

Wymagania formalne i obieg dokumentacji w przypadku służbowych wyjazdów  za granicę nauczycieli akademickich i przyjazdów zaproszonych gości z zagranicy

 1. Nauczyciel akademicki (zwany dalej wnioskodawcą) składa wniosek (zaakceptowany przez przełożonych, do szczebla dziekana Wydziału włącznie; w przypadku mobilności finansowanych z projektów badawczych z uwzględnieniem kierującego projektem) o zgodę na służbowy wyjazd zagraniczny lub zaproszenie gościa z zagranicy do właściwego dysponenta środków finansowych.
 2. Po aprobującej decyzji dysponenta środków finansowych wniosek zostaje przekazany do realizacji Zespołowi ds. Współpracy z Zagranicą.
  • W przypadku wyjazdów w ramach Programu ERASMUS, niezależnie od wniosku o uwzględnienie w corocznym planie mobilności nauczycieli akademickich, wnioskodawca,  w momencie uzgodnienia z partnerem zagranicznym terminu mobilności,  jest zobowiązany  do złożenia pisma, wskazującego na ten termin, adresowanego do Prorektora  Nauki  i Rozwoju (przy uwzględnieniu wymagań określonych w pkt. 1). Szczegółową procedurę omawia załącznik nr.1;  w przypadku Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) – załącznik  nr 2.(działania w ramach funduszu zawieszone do odwołania).
  • Wnioskodawca jest zobowiązany nawiązać kontakt z Zespołem Współpracy z Zagranicą w terminie zapewniającym planowe wdrożenie czynności administracyjno-finansowych.
 3. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia w terminie 7 dni – od powrotu z zagranicy lub wyjazdu zaproszonego gościa – rozliczenia przydzielonych środków finansowych, zgodnie z zarządzeniem Rektora, a w terminie 14 dni merytorycznego sprawozdania z wyjazdu. Miejscem składania rozliczeń przydzielonych środków finansowych (w tym merytorycznej kwalifikacji dowodów księgowych) i sprawozdań merytorycznych jest biuro Zespołu Współpracy z Zagranicą.
  • O zgodę na refundację środków finansowych wydatkowanych przez wnioskodawcę ponad kwotę zaliczki, wnioskodawca występuje na piśmie do dysponenta środków finansowych.
  • Oświadczenia w sprawie braku dowodów księgowych na poczynione wydatki uwzględniane są do wysokości ustalonej w przepisach krajowych.
 4. W przypadku rezygnacji z zatwierdzonego wyjazdu za granicę lub jego odwołania względnie odwołania przyjazdu gościa zagranicznego, wnioskodawca ma obowiązek powiadomić o tym na piśmie dysponenta środków finansowych, jak również Zespół Współpracy z Zagranicą podając powody rezygnacji lub odwołania mobilności. W przypadku powstania wcześniejszych kosztów po stronie Uczelni, sposób ich pokrycia ustala dysponent środków finansowych.
 5. Kryteria kwalifikacji nauczycieli akademickich do wyjazdu określane są przez dysponentów środków finansowych. W przypadku mobilności finansowanych z Programu Erasmus lub FSS kandydatury nauczycieli zgłaszają Dziekani Wydziałów (rangując wnioski według kryteriów leżących w gestii Wydziałów), a zatwierdza Prorektor ds. Nauki i Rozwoju.
 6. Sprawozdania z wyjazdów publikowane są w intranecie.

[Tomasz Skiba, 23.11.2015; zaaprobowane przez Prorektora ds. Nauki i Rozwoju, 24.11.2015]

 

Możliwości wyjazdów dla dydaktyków w ramach programu ERASMUS+

KrajNazwa uczelniStrona www
AustriaPaedagogische Hochschule/Badenwww.phnoe.ac.at
AustriaUniv. Wienhttp://zsuschmelz.univie.ac.at
AustriaPaedagogische Hochschule/Grazwww.phst.at
BelgiaCatholic University Louvainwww.ucl.ac.be
BelgiaCatholic University Leuvenwww.kuleuven.be
BułgariaVelikoturnovski Univ./Veliko Turnovowww.univt.bg
BułgariaMedical University of Sofiahttp://musofia.bg
ChorwacjaUniversity College of Management and Design Aspira/Splitwww.aspira.hr
ChorwacjaUniversity of Dubrovnikwww.unidu.hr
ChorwacjaUniversity of Zagrebwww.unizg.hr
CzechyUniversity of Olomoucwww.ftk.upol.cz
CzechyCharles University/Pragawww.cuni.cz
CzechyUniversity of West Bohemia/Pilznowww.zcu.cz
EstoniaUniversity of Tartuwww.et.ee
FinlandiaUniversity of Iyvaeskylaewww.jyu.fi  
FrancjaUniversity of Rouenwww.univrouen.fr
FrancjaUniv. de Savoiewww.univsavoie.fr
FrancjaUniv. de Toulonwww.univtln.fr
FrancjaUniversite de Montpellierwww.unimontp1.fr
GrecjaAlexander Thechnological Educational
Institution of Thessaloniki
www.teilthe.gr
GrecjaUniversity of the Peloponnese/Tripoliwww.uop.gr
GrecjaNational University of Athenswww.uoa.gr
HiszpaniaUniv. de Alicantewww.ua.es
HiszpaniaUniv. Autonoma de Barcelonawww.uab.cat
HiszpaniaUniv. de Barcelonawww.inefc.es
HiszpaniaUniv. de Zaragozawww.unizar.es
HiszpaniaUniv. de Gironawww.udg.es
HiszpaniaUniv. de Valenciawww.uv.es
HiszpaniaUniv. CEU Cardenal Herrera/Valenciawww.uchceu.es
HiszpaniaUniv. Complutense de Madridwww.ucm.es
HiszpaniaTechnical Univ. of Madridwww.upm.es
HiszpaniaUniv. de Almeriawww.uai.es
HiszpaniaUniv. de Vicwww.uvic.cat
HiszpaniaUniv. de Malagawww.uma.es
HiszpaniaUniv. Miguel Hernandes de Elchewww.umh.es
HiszpaniaUniv. de Huelvawww.uhu.es
HiszpaniaUniv. de Granadahttp://fccee.ugr.es
HiszpaniaUniv. de Alcala de Henareswww.uah.es
HiszpaniaUniv. Rey Juan Carlos/Madrytwww.uric.es
HiszpaniaFundacio TecnoCampus Mataro-Maresmewww.tecnocamp0us.cat
HiszpaniaUniv. of Lleidawww.udl.cat
HiszpaniaUniversitat de les Illes Balearswww.uib.es
HolandiaHAN University of Applied Scienceswww.han.nl
IrlandiaInstitue of Technology Traleewww.ittralee.ie
IslandiaHolar University Collegewww.holar.is
LitwaLithuanian University of Educational
Sciences/Vilnius
www.vpu.lt
LitwaKlaipeda Universitywww.ku.lt
LitwaLithaunian Sports Univ./Kaunaswww.lkka.lt
ŁotwaLatvian Academy of Sport Education/Rigawww.aic.lv
ŁotwaRezeknes Augustkolawww.ru.lv
NiemcyDeutsche Sporthochschule Koelnwww.dshskoeln.de
NiemcyUniv. Heidelberg Inst. f. Sportwiss.www.uniheidelberg.de
NiemcyUniv. Hannoverwww.erz.unihannover.de
NiemcyHumboldt University of Berlinwww.huberlin.de/de
NiemcyHochschule Bremenwww.hsbremen.de
Niemcy Hochschule fuer Gesundheit und Sport/Berlinwww.mycampusberlin.de
NiemcyUniv. Leipzig/www.unileipzig.de
NiemcyUniversity of Jenawww.unijena.de
NiemcyUniversity of Potsdamwww.unipotsdam.de
NiemcyUniversity of Muensterwww.unimuenster.de
NorwegiaNorwegian School of Sport Sciences/Oslowww.nih.no
NorwegiaUniversity of Stavangerwww.uis.no
PortugaliaPolytechnic Institute of Viseuwww.ipv.pt
PortugaliaUniv. of Lisbonwww.ulisboa.pt
PortugaliaUniv. of Evorawww.uevora.pt
PortugaliaUniv. of Madeira/Funchalwww.uma.pt
PortugaliaUniv. of Coimbrawww.uc.pt
PortugaliaHigher School of Health Alcoitao/Estorilwww.essa.pt
PortugaliaEstorli Higher Institute for Tourism and
Hotel Studies
http://www.eshte.pt
PortugaliaHigher School of Maiawww.ismai.pt
PortugaliaHigher School of Technology of Fafewww.iesafe.pt
PortugaliaPolytechnic Institute of Viana de Castelowww.sef.pt
PortugaliaUniversity of Portowww.up.pt
PortugaliaHigher School of Education of Fafewww.iesafe.pt
PortugaliaInstituto Politechnico de Castelo Brancowww.ipcb.pt
PortugaliaUniv. da Beira Interior/Covilhawww.ubi.pt
PortugaliaUniv. of the Azoreswww.uac.pt
PortugaliaPolitechnic Institute of Leiriawww.ipleiria.pt
SłowacjaComenius Univ./Bratysławawww.uniba.sk
SłowacjaUniversity of Presovwww.unipo.sk
SzwecjaUniv. Of Dalarna/Falunwww.du.se
TurcjaPamukkale Universitywww.pau.edu.tr
TurcjaBalikesir Univ./Balikesirwww.balikesir.edu.tr
TurcjaAnkara Univ.www.ankara.edu.tr
TurcjaAkdeniz Univ./Antalyawww.akdeniz.edu.tr
TurcjaAkdeniz Univ./Alanyawww.akdeniz.edu.tr
TurcjaHacettepe Univ./Ankarawww.hacettepe.edu.tr
TurcjaAndan Menderes Universitesi/Aydinwww.adu.edu.tr
TurcjaAtaturk Univ./Erzurumwww.atauni.edu.tr
TurcjaIstanbul Medipol Univ.www.medipol.edu.tr
TurcjaKastamonu Universitywww.kastamonu.edu.tr
TurcjaCumhuriyet Univ.www.cumhiriyet.edu.tr
TurcjaBahcehesir Univ./Istanbulwww.bahcesehir.edu.tr
TurcjaYaditepe Univ./Istanbulwww.yaditepe.edu.tr
TurcjaYasar Univ./Izmirwww.yasar.edu.tr
TurcjaAfyon Kocatepe Univ./Afyonkarahisarwww.aku.edu.tr
TurcjaIstanbul Aydin Universitywww.aydin.edu.tr
TurcjaIstanbul Medipol Univ.www.medipol.edu.tr
TurcjaIstanbul Univ. Of Physical Education and
Sport
http://english.istanbul.edu.tr/
TurcjaKarabuk Universitywww.karabuk.edu.tr
WęgrySemmelweis Univ./Budapestwww.hupe.hu
WęgryKodolanyi Janos Univ./Szekesfehervarwww.kodolanyi.hu
Wielka BrytaniaStaffordshire Universitywww.staff.ac.uk
WłochyUniversity of Foggiawww.unifg.it
WłochyUniversita di Firenzewww.unifi.it
WłochyUniversita del Molise/Campobassowww.unimol.it
WłochyDegli Studi di L. Aguilawww.univag.it
WłochyUviversity of Palermowww.unipa.it
WłochyUviversity of Paviawww.unipv.eu
WłochyUniversita Foro Italico/Romewww.uniroma4.it
WłochyUniversity of Messinawww.unime.it