AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie - pobierz

   W Regulaminie znajdą Państwo WSZYSTKIE niezbędne informacje dotyczące składania wniosków stypendialnych, w szczególności:

      § 5 - zasady przyznawania świadczeń
      § 7 - m.in. wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o stypendium socjalne
      § 8 - m.in. wykaz dokumentów do wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych
      § 9 + załącznik nr 8 - zasady przyznawania stypendium rektora
      § 10 - zasady przyznania zapomogi

WAŻNE INFORMACJE


1. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2020 r. przeciętny dochód z pracy
     w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. - 3 244,00 zł.
2. Samodzielność finansowa: kwota, o której mowa w § 7 ust. 12 pkt 5 Regulaminu świadczeń obecnie wynosi 930,35 zł.
3. Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,00 zł, ma obowiązek dołączenia do wniosku
     o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
4. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2019 z działalności
     podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
     osiąganych przez osoby fizyczne - pobierz
5. Kursy walut - TABELA A - pobierz, TABELA B - pobierz


Oświadczenie o numerze konta bankowego (dotyczy wszystkich wniosków) - pobierz


W związku z reorganizacją pracy Dziekanatu od roku akademickiego 2020/2021 obowiązują nowe zasady przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego.

Dorota Szuba
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • III rok WF I stopnia
 • I rok WF II stopnia
 • II rok Trener Personalny I stopniaAgnieszka Lesiuk
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • I, II, III, IV rok Fizjoterapia
 • st. jednolite 5-letnie
Elżbieta Nowicka
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • I, II, III rok Kosmetologia I stopnia
 • II rok Fizjoterapia II stopnia 
 • II rok Terapia Zajęciowa I stopnia
 • II, III rok Turystyka i Rekreacja I stopnia


Anna Nowowiejska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • I rok WF I stopnia
 • II rok WF II stopnia
 • II rok Turystyka i Rekreacja II stopnia
 • I rok Trener Personalny I stopnia
Ewa Sadowska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • II rok WF I stopnia
 • III rok Trener Personalny I stopnia
 • I, II, III rok Sport I stopnia

Najczęściej zadawane pytania:


loading...

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 66/2019/2020 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca studenta o ubieganie się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021 wynosi maksymalnie 1050 zł netto.