AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ


MODUŁ REZERWACJI TERMINÓW
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zmiany dotyczące zasad ubiegania się i przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów w związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2

  • Zarządzenie Rektora AWF Warszawa Nr 43/2019/2020 z dnia 7 maja 2020 r. - pobierz
  • Załącznik do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 43/2019/2020 z dnia 7 maja 2020 r. - pobierz


W związku z reorganizacją pracy Dziekanatu od roku akademickiego 2019/2020 obowiązują nowe zasady przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego. Aby złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego należy zarejestrować się w „MODULE REZERWACJI TERMINÓW” do pracownika zgodnie z następującym wykazem:

Dorota Szuba
II rok WF I stopnia
III rok WF I stopnia
III rok Sport I stopnia
Elżbieta Nowicka
I rok WF II stopnia
II rok WF II stopnia
I rok Trener Personalny I stopnia
III rok Trener Personalny I stopnia
I rok Turystyka i Rekreacja I stopnia
Ewa Sadowska
I rok WF I stopnia
II rok Trener Personalny I stopnia
I rok Sport I stopnia
II rok Sport I stopnia
III rok Turystyka i Rekreacja I stopnia


Agnieszka Lesiuk
I rok Fizjoterapia jednolite magisterskie
II rok Fizjoterapia jednolite magisterskie
III rok Fizjoterapia jednolite magisterskie
I rok Terapia Zajęciowa I stopnia
II rok Turystyka i Rekreacja I stopnia
Anna Nowowiejska
I rok Fizjoterapia II stopnia
II rok Fizjoterapia II stopnia
I rok Kosmetologia I stopnia
II rok Kosmetologia I stopnia
III rok Kosmetologia I stopnia
I rok Turystyka i Rekreacja II stopnia
II rok Turystyka i Rekreacja II stopnia


UWAGA! Rejestracja nie dotyczy studentów, którzy składają tylko wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 60/2017/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 18 września 2018 r. wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca studenta o ubieganie się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 wynosi maksymalnie 950 zł netto.