AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie - pobierz


   W Regulaminie znajdą Państwo WSZYSTKIE niezbędne informacje dotyczące składania wniosków stypendialnych, w szczególności:

      § 5 - zasady przyznawania świadczeń
      § 7 - m.in. wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o stypendium socjalne
      § 8 - m.in. wykaz dokumentów do wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych
      § 9 + załącznik nr 8 - zasady przyznawania stypendium rektora
      § 10 - zasady przyznania zapomogi


WAŻNE INFORMACJE

  1. Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się o stypendium rektora oraz zasady przyznawania punktów - pobierz
    Załącznik nr 8 świadczeń dla studentów i doktorantów AWF w Warszawie Psr - liczba uzyskanych punktów za średnią ocen z poprzedniego roku akademickiego; Pn - liczba uzyskanych punktów z tytułu osiągnięć naukowych; Pa - liczba przyznanych punktów za osiągnięcia artystyczne. 8. Sposób przyznawania punktów z tytułu wysokiej średniej ocen (Psr) oblicza się wg wzoru: Psr = 50 x (So – 3,00) gdzie: Psr - liczba uzyskanych punktów za średnią ocen z ... awf.edu.pl
  2. W roku akademickim 2021/2022 wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca studenta o ubieganie się o stypendium socjalne wynosi maksymalnie 1050 zł netto.
  3. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2021 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. - 3 819,00 zł.
  4. Samodzielność finansowa: kwota, o której mowa w § 7 ust. 12 pkt 5 Regulaminu świadczeń obecnie wynosi 930,35 zł.
  5. Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,00 zł (a od stycznia 2022 r. - 600 zł), ma obowiązek dołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
  6. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2020 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - pobierz 
  7. Kursy walut - TABELA A - pobierz, TABELA B - pobierz  Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny Tabela B kursów średnich - archiwum. Tabela nr 038/B/NBP/2021 z dnia 2021-09-22 www.nbp.pl Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny Tabela A kursów średnich - archiwum. Tabela nr 255/A/NBP/2020 z dnia 2020-12-31 www.nbp.pl
  8. Więcej informacji na temat świadczeń dla studentów dostępnych jest na stronie: https://studia.gov.pl/studenci/pomoc-materialna/ Pomoc materialna – Studia Pomoc materialna – na co możesz liczyć? Większość zagadnień związanych z systemem przyznawania pomocy materialnej studentom szkół wyższych (ze szczególnym uwzględnieniem stypendiów o charakterze socjalnym i motywacyjnym przyznawanych wewnątrz uczelni) regulują przepisy Konstytucji dla Nauki. studia.gov.pl


Oświadczenie o numerze konta bankowego (dotyczy wszystkich wniosków) - pobierz


Szanowni Państwo,
Informujemy, że nowy podział kierunków i roczników obowiązuje od 1 października.

mgr Elżbieta Nowicka

tel. 83 342-88-11, wew. 811

nr pokoju - 139
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Turystyka i Rekreacja III rok, st. I stopnia
Terapia Zajęciowa III rok st. I stopnia
Fizjoterapia I i II rok jednolite magisterskie
Kosmetologia I, II, III rok, st. I stopnia


mgr inż. Ewa Sadowska

tel. 83 342-88-08, wew. 808

nr pokoju - 136
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wychowanie Fizyczne III rok st. I stopnia
Sport I, II, III rok, st. I stopniamgr Dorota Szuba

tel. 83 342-88-09, wew. 809

nr pokoju - 137
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wychowanie Fizyczne II rok st. II stopnia
Trener Personalny I i III rok, st. I stopniamgr Agnieszka Lesiuk

tel. 83 342-88-10, wew. 810

nr pokoju - 138
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fizjoterapia jednolite magisterskie III, IV, V rok
Wychowanie Fizyczne I rok st. II stopnia

mgr Anna Nowowiejska

tel. 83 342-88-08, wew. 808

nr pokoju - 136
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wychowania Fizyczne I rok st. I stopnia
Wychowanie Fizyczne II rok, st. I stopnia
Trener Personalny II rok, st. I stopniaNajczęściej zadawane pytania:


loading...

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 85/2020/2021 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 13 września 2021 r. wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca studenta o ubieganie się o stypendium socjalne w roku akademickim 2021/2022 wynosi maksymalnie 1050 zł netto.