Alfabetyczny spis czasopism krajowych – B

Alfabetyczny spis czasopism krajowych – B

Baltic Journal of Health and Physical Activity:

Baltic Journal of Health and Physical Activity - poprzedni tytuł: Research Yearbook


dostęp do wersji drukowanej od 1996 -
on-line od 2009


Bibliotekarz:

dostęp do wersji drukowanej od 1978 -
on-line 1991-2011


Biology of Sport:

dostęp do wersji drukowanej od 1984 -
on-line 2012


Body Life

dostęp do wersji drukowanej od 2001


Ból:

dostęp do wersji drukowanej od 2011 -
on-line od 200


Bromatologia i Chemia Toksykologiczna:

dostęp do wersji drukowanej od 2003 -
on-line od 2006