Alfabetyczny spis czasopism krajowych – P

Alfabetyczny spis czasopism krajowych – P

Pediatria Polska:

dostęp do wersji drukowanej od 1976 -
on-line 2007 - (dostęp płatny)


Physical Culture and Sport. Studies and Research:

Physical Culture and Sport. Studies and Research - poprzedni tytuł: Roczniki Naukowe AWF w Warszawie 1962-2006
dostęp do wersji drukowanej od 1962 -
on-line od 2009


Physiotherapy Review:

Physiotherapy Review - poprzedni tytuł: Medycyna Manualna
dostęp do wersji drukowanej od 2008 - 2012
on-line od 2020


Physiotherapy Quarterly:

Physiotherapy Quarterly
- poprzedni tytuł: Fizjoterapia = Physiotherapy
dostęp do wersji drukowanej od 2001 - 2016
on-line od 2008


Physiotherapy and Health Activity:

Physiotherapy and Health Activity - poprzedni tytuł: Zeszyty Metodyczno-Naukowe - AWF Katowice (od 1991 do 2013)
on-line od 2014


Piłka Nożna:

dostęp do wersji drukowanej od 1975


Piłka Nożna Plus:

dostęp do wersji drukowanej od 1996 - 2013
tytuł zamknięty


Pływanie:

dostęp do wersji drukowanej od 2007-2013
tytuł zamknięty


Podlaski Kwartalnik Kulturalny:

dostęp do wersji drukowanej od 1987 -
on-line od 1989


Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology:

poprzedni tytuł: Medycyna Lotnicza: 1958-1994

Polski Przegląd Medycyny Lotniczej: 1995-2010

Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej: 2011-2012

Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology: 2013-2015

on-line od 2011


Polish Journal of Cosmetology:

dostęp do wersji drukowanej od 2006 -

on-line od 1998 - (dostęp płatny)


Polish Journal of Public Health:

Polish Journal of Public Health - poprzedni tytuł: Zdrowie Publiczne
dostęp do wersji drukowanej od 2000 - 2017
on-line od 2009


Polish Journal of Sport and Tourism:

Polish Journal of Sport and Tourism - poprzedni tytuł: Rocznik Naukowy ZWWF w Białej Podlaskiej: 1995-1998
dostęp do wersji drukowanej od 1995 -
on-line od 2008


Polish Orthopedics and Traumatology:

Polish Orthopedics and Traumatology - poprzedni tytuł: Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska
dostęp do wersji drukowanej od 1976-1989, 2007-2011


Polska Piłka:

on-line od 2013


Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej:

poprzedni tytuł: Medycyna Lotnicza: 1958-1994
Polski Przegląd Medycyny Lotniczej: 1995-2010
Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej: 2011-2012
Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology: 2013-2015

obecny tytuł: Polish Journal of Aviation Medicine Bioengineering and Psychology
on-line od 2011


Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu:

dostęp do wersji drukowanej od 2009 -
on-line od 2013


Poradnik Bibliotekarza:

dostęp do wersji drukowanej od 1997 - 2017


Postępy Biochemii:

dostęp do wersji drukowanej od 1957-2011
on-line od 2001


Postępy Dermatologii i Alergologii:

zobacz: Advances in Dermatology and Allergology
on-line od 2003


Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej:

dostęp do wersji drukowanej od 1958-2003
on-line od 2004


Postępy Rehabilitacji:

dostęp do wersji drukowanej od 1987 -
on-line od 2010


Poznaj Swój Kraj:

dostęp do wersji drukowanej od 2005


Prace Naukowe. Kultura Fizyczna:

Prace Naukowe. Kultura Fizyczna (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

dostęp do wersji drukowanej od 1997-2000, 2015-

on-line od 2005


Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja:

dostęp do wersji drukowanej od 2010 -

on-line od 2010 - (dostęp płatny)


Problemy Higieny i Epidemiologii

Problemy Higieny i Epidemiologii - poprzedni tytuł: Problemy Higieny 1977-2004
dostęp do wersji drukowanej od 1996 -
on-line od 2005


Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze:

dostęp do wersji drukowanej od 1972


Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna:

dostęp do wersji drukowanej od 1996-2002
tytuł zamknięty


Przegląd Biblioteczny:

dostęp do wersji drukowanej od 1972 -
on-line od 1908


Przegląd Filozoficzny:

dostęp do wersji drukowanej od 1992 - 2014
on-line od 1897-1939 i od 2011


Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie:

poprzedni tytuł: Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego: 2003-2010

Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie: 2011-2015

następny tytuł: Medical Review: 2015-2016

obecny tytuł: European Journal of Clinical and Experimental Medicine
on-line od 2005


Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego:

Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego - poprzedni tytuł: Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego WSP w Rzeszowie: 1997-2001;
obecny tytuł: Scientific Review of Physical Culture
dostęp do wersji drukowanej od 1998-2009
on-line od 2011


Przegląd Pediatryczny:

dostęp do wersji drukowanej od 2002


Przegląd Psychologiczny:

dostęp do wersji drukowanej od 1965 -

on-line od 1999


Przegląd Socjologiczny:

dostęp do wersji drukowanej od 1971 -

on-line od 2012


Przegląd Sokoli:

on-line od 1909-1914; 1921-1924


Przegląd Sportowy:

dostęp do wersji drukowanej od 1970 -
on-line od 1921-1959


Przewodnik Bibliograficzny

Przewodnik Bibliograficzny


Psychologia Jakości Życia:

dostęp do wersji drukowanej od 2011 - 2013
tytuł zamknięty


Psychoterapia:

on-line 2001


Quality in Sport:

on-line od 2015