Alfabetyczny spis czasopism krajowych – Z

Alfabetyczny spis czasopism krajowych – Z

Zagadnienia Informacji Naukowej:

dostęp do wersji drukowanej od 2001 -
on-line od 1972


Zdrowie - Kultura Zdrowotna - Edukacja:

Zdrowie - Kultura Zdrowotna - Edukacja. Perspektywa Społeczna i Humanistyczna
dostęp do wersji drukowanej od 2008 - 2009
on-line od 2008 - 2010


Zdrowie Publiczne:

Zdrowie Publiczne - obecny tytuł: Polish Journal of Public Health
dostęp do wersji drukowanej od 2000 - 2017
on-line od 2012


Zeszyty Historyczne - AWF Wrocław:

dostęp do wersji drukowanej od 2009


Zeszyty Metodyczne - AWF Gdańsk:

dostęp do wersji drukowanej od 1984-1995
tytuł zamknięty


Zeszyty Metodyczno-Naukowe - AWF Katowice:

Zeszyty Metodyczno-Naukowe - AWF Katowice

obecny tytuł: Physiotherapy and Health Activity
dostęp do wersji drukowanej od 1991/1 - 2013/37
on-line od 2005/19-2006/21


Zeszyty Naukowe - AWF Kraków:

dostęp do wersji drukowanej od 1969/1-2008/91
tytuł zamknięty


Zeszyty Naukowe - AWF Wrocław:

dostęp do wersji drukowanej od 1967/1 - 1993/55
tytuł zamknięty


Zeszyty Naukowe - WSWF Gdańsk:

dostęp do wersji drukowanej od 1977/1 - 1990/13
tytuł zamknięty


Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Turystyki:

Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Turystyki - Uniwersytet Szczeciński

obecny tytuł: Ekonomiczne Problemy Turystyki
dostęp do wersji drukowanej od 2002 - 2015
on-line od 2009


Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Kultury Fizycznej - Uniwersytet Szczeciński:

dostęp do wersji drukowanej od 1990/6 - 2012/28
on-line od 2004 - 2011


Zeszyty Naukowe:

Zeszyty Naukowe. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu - Uniwersytet Szczeciński
obecny tytuł: Marketing i Zarządzanie
on-line od 2004


Zeszyty Naukowe:

Zeszyty Naukowe . Turystyka i Rekreacja - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
dostęp do wersji drukowanej od 2008/1 -

on-line od 2012