Alfabetyczny spis czasopism krajowych – J

Alfabetyczny spis czasopism krajowych – J

Jogging:

dostęp do wersji drukowanej od 1992 - 2011
tytuł zamknięty


Journal of Ecology and Health:

Journal of Ecology and Health - poprzedni tytuł: Problemy Ekologii
on-line od 2007 - 2013


Journal of Human Kinetics:

dostęp do wersji drukowanej od 1999 - 2016
on-line od 1999