Alfabetyczny spis czasopism krajowych – D

Alfabetyczny spis czasopism krajowych – D

Dermatologia Estetyczna:

dostęp do wersji drukowanej od 2017


Dermatologia i Kosmetologia Praktyczna:

dostęp do wersji drukowanej od 2012


Dydaktyka Szkoły Wyższej:

dostęp do wersji drukowanej od 1968-1991
tytuł zamknięty


Dziennik Gazeta Prawna:

bieżący rok;
on-line dostęp płatny


Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - poprzedni tytuł: Dziennik Urzędowy Ministra Kultury

dostęp do wersji drukowanej od 1975 - 2011
on-line od 2007


Dziennik Urzędowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

dostęp do wersji drukowanej od 2007 - 2011
on-line od 2007


Dziennik Ustaw:

dostęp do wersji drukowanej od 1975 - 2011
on-line od 1918


Dziennik Wschodni:

bieżący rok
on-line dostęp płatny