Alfabetyczny spis czasopism krajowych – C

Alfabetyczny spis czasopism krajowych – C

Central European Journal of Sport Sciences and Medicine:

Central European Journal of Sport Sciences and Medicine - poprzedni tytuł: Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Kultury Fizycznej - Uniwersytet Szczeciński

dostęp do wersji drukowanej od 2013 -
on-line od 2013


Charaktery:

bieżący rok


Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska:

Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska - obecny tytuł: Polish Orthopedics and Traumatology


Chowanna:

dostęp do wersji drukowanej od 1970-
on-line od 1929


Coaching : twój rozwój - sukces - szczęście:

dostęp do wersji drukowanej od 2017


Cross:

Cross : sport - turystyka : dla niewidomych i słabowidzących
dostęp do wersji drukowanej od 2008 -
on-line od 2013


Człowiek i Ruch

Człowiek i Ruch - obecny tytuł: Human Movement
dostęp do wersji drukowanej od 2000 -
on-line od 2005