Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej. Doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, profesor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Pełnił funkcję Prodziekana ds. Kierunku Wychowanie Fizyczne (2008-2012) oraz Prodziekana ds. Kształcenia (2012-2016), odpowiednio w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego oraz Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu lekkoatletyki, przygotowania motorycznego, badań naukowych w piłce nożnej oraz projektowania i wdrażania wyników badań naukowych do praktyki sportowej. Jest stałym prelegentem w Szkole Trenerów Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Autor i współautor 66 prac naukowych, w tym 18 ze wskaźnikiem Impact Factor, skoncentrowanych wokół treningu plyometrycznego, skoku w dal i trójskoku oraz nauczania czynności ruchowych w sporcie. Brał udział w ponad 40 konferencjach naukowych. Był liderem wielu projektów naukowych i dydaktycznych realizowanych przez podmioty zewnętrzne, między innymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Instytut Sportu, Instytut Badań Naukowych. Obecnie pełni rolę zastępcy redaktora oraz redaktora tematycznego w czasopiśmie naukowym „Polish Journal of Sport and Tourism”. Jest certyfikowanym ewaluatorem jakości badań naukowych PEDro. Brał udział w 6 stażach dydaktyczno-naukowych w ramach programu Erasmus.

Jest członkiem Rady ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej powołanej przez Ministra Sportu oraz koordynatorem Zespołu ds. Monitoringu Zajęć w ogólnopolskim programie Aktywny powrót do szkoły.

Jest trenerem pierwszej klasy w lekkiej atletyce. W latach 2012/2013 pełnił funkcję trenera kadry narodowej w skoku w dal i trójskoku w kategorii seniorów, a w sezonie 2013/2014 jako trener współpracujący uczestniczył w szkoleniu centralnym prowadzonym przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Jego podopieczni zdobyli 20 medali na mistrzostwach Polski w skoku w dal i trójskoku, byli również uczestnikami/finalistami mistrzostw Europy i uniwersjady.

 

Ułatwienia dostępu