Jego Magnificencja Rektor – prof. dr hab. Bartosz Molik

Jego Magnificencja Rektor – prof. dr hab. Bartosz Molik

Absolwent Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – fizjoterapeuta, trener koszykówki II klasy (mgr 1997, dr 2003, dr hab. 2010, prof. 2019). Prodziekan ds. nauki (2012-2016), dziekan Wydziału Rehabilitacji (2016 – 2020).

Autor ponad 200 pozycji naukowych. Uczestnik ponad 180 konferencji naukowych. Podejmuje głównie problematykę sportu niepełnosprawnych, w tym oceny sprawności i wydolności fizycznej osób z niepełnosprawnością.

W obszarze dydaktyki związany z przedmiotami: sport osób niepełnosprawnych, metodyka gier sportowych niepełnosprawnych.

Stażysta University of Montana (2006-2007). Współpracuje m.in. z ośrodkami naukowymi w USA, Czechach, Hiszpanii, Łotwie, Litwie i Turcji. Uczestniczył w realizacji projektów międzynarodowych m.in. EUSAPA, THENAPA II, Job Coaching, RehabUkr. Kierował lub współuczestniczył w projektach badawczych zaaprobowanych przez Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski (Vancouver 2010, Londyn 2012). Kierownik projektu realizowanego w ramach programu Sport Akademicki.

Redaktor Naukowy kwartalnika Advances in Rehabilitation. Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Adaptowanej Aktywności Fizycznej, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Europejskiej oraz Międzynarodowej Federacji Adaptowanej Aktywności Fizycznej.

Członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN (od 2016). Członek zespołu specjalistycznego do oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową MNiSW (2012-2016).

Klasyfikator międzynarodowy zawodników w koszykówce na wózkach. Członek Komisji Klasyfikacyjnej IWBF oraz Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej Międzynarodowej Federacji Koszykówki na Wózkach IWBF Europe. Były trener koszykówki na wózkach, asystent trenera reprezentacji Polski w koszykówce na wózkach i rugby na wózkach.

Wyróżniany wieloma odznaczeniami i nagrodami, m.in. Young Professional Award przyznaną przez Międzynarodową Federację Adaptowanej Aktywności Fizycznej.

Ułatwienia dostępu