Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich – dr Janusz Zieliński

Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich – dr Janusz Zieliński

Doktor nauk o kulturze fizycznej od 2009 roku, od 2012 roku pełnił funkcję kierownika zakładu Koszykówki i Piłki Ręcznej w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. Od 2000 roku pełni funkcję trenera sekcji koszykówki w klubie AZS-AWF Biała Podlaska. Natomiast od 2005 roku rozpoczął współpracę z grupami młodzieżowymi w Bialskim Stowarzyszeniu Koszykówki „KADET”. W latach 2008-2016 roku pełnił funkcje Prezesa tego stowarzyszenia. W 2009 roku został wybrany do zarządu Lubelskiego Związku Koszykówki.

Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim, współautorem książki „Koordynacyjne zdolności motoryczne i umiejętności techniczne koszykarzy”.

Od 2013 roku wypromował 10 magistrantów i 9 licencjatów. Pełni również inne funkcje takie jak: członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, członek Zespołu ds. Wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji na kierunku wychowanie fizyczne i sport, a w latach 2012-2014 członek Rady Wydziału Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. Współorganizator licznych konferencji licencyjnych dla trenerów koszykówki oraz konferencji metodycznoszkoleniowych dla nauczycieli wychowania fizycznego.

Ułatwienia dostępu