Prodziekan ds. Rozwoju – dr Anna Bodasińska

Prodziekan ds. Rozwoju – dr Anna Bodasińska

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Doktor nauk o kulturze fizycznej. Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej. Od 2015 roku pełni rolę sekretarza naukowego w Komitecie Redakcyjnym Monografii i Opracowań AWF w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej. Członkini Polskiej Akademii Olimpijskiej i Klubu Fair Play przy PKOl. Jest autorką ponad 90 prac naukowych z zakresu zagadnień związanych z przygotowaniem zawodników do uczestnictwa w walce sportowej, na przykładzie piłki siatkowej, problematyką etyki sportu, ze szczególnym uwzględnieniem wartości zasady fair play oraz zagadnień związanych z olimpizmem (w 2005 roku uczestniczyła w warsztatach szkoleniowych dla członków Narodowych Komitetów Olimpijskich w Olimpii w Grecji). W ramach programu Erasmus+ w latach: 2015, 2017, 2018, 2019 odbyła staże naukowo-dydaktyczne w Akademii Wychowania Fizycznego w Rydze (Łotwa), Uniwersytecie im. Świętych Cyryla i Metodego w Veliko Turnovo (Bułgaria), Uniwersytecie w Weronie (Włochy) oraz w UNiwersytecie w Kłajpedzie (Litwa). Od 2003 roku wypromowała ponad 150 magistrantów i ponad 30 licencjatów. Jest autorką programu praktyk studenckich na kierunku wychowanie fizyczne i sport oraz współtwórczynią Projektu praktyk śródsemestralnych odbywających się od 2018 roku we wszystkich szkołach podstawowych na etapie edukacji wczesnoszkolnej, na terenie miasta Biała Podlaska. Jest współtwórczynią Projektu AWFbp „Warsztaty edukacyjne skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych”. Uczestniczyła w pracach zespołu powołującego nowe kierunki studiów: trener personalny, sport-sporty walki, sport-e-sport. Pełniła szereg funkcji organizacyjnych: przewodnicząca Wydziałowej Komisji Socjalnej, kierownik praktyk trenerskich, kierownik specjalizacji instruktorskich i trenerskich z piłki siatkowej, opiekun rocznika. Aktywnie współpracuje z licznymi interesariuszami zewnętrznymi na poziomie regionalnym i centralnym w zakresie popularyzacji osiągnięć naukowych, dydaktycznych, szkoleniowych i kulturalnych. Jest pomysłodawczynią i główną organizatorką cyklicznego wydarzenia odbywającego się w uczelni „Dzień Organizacji Studenckich”. Powołała do funkcjonowania organizację studencką STUDENTTV oraz sekcje studenckie o charakterze sportowo-rekreacyjnym z szachów i badmintona. Prowadzi uczelniane social media. Była siatkarka, w trakcie studiowania reprezentowała barwy II-ligowego zespołu piłki siatkowej kobiet Klubu Sportowego AZS AWF Biała Podlaska. Objęta szkoleniem centralnym na poziomie juniorki. Zainteresowania sportem umożliwiły jej zdobycie szeregu uprawnień trenerskich i instruktorskich. Nadal związana z piłką siatkową kobiet w klubie uczelnianym. Jest organizatorem lub współorganizatorem większości przedsięwzięć organizacyjno-promocyjnych odbywających się w uczelni i poza nią (międzynarodowe konferencje naukowo-metodyczne, konferencje naukowe, Letnie Szkoły, parafiady diecezjalne, licealiady, pikniki olimpijskie, memoriały, festiwale tradycyjnych zabaw i gier).

Ułatwienia dostępu