Prodziekan ds. Kierunków Medycznych – dr Martyna Jarocka

Prodziekan ds. Kierunków Medycznych – dr Martyna Jarocka

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej kierunek Wychowanie Fizyczne oraz Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, kierunek Fizjoterapia. Doktor nauk o kulturze fizycznej. Wieloletni kierownik Zakładu Rehabilitacji Klinicznej, koordynator ds. kierunku Fizjoterapia w katedrze Fizjoterapii, członek komisji ds. jakości kształcenia na kierunku Fizjoterapia na Wydziale Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej.

Od 2015 roku wypromowała ponad 40 dyplomantów. Jest autorką i współautorką prac naukowych oraz licznych wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych z zakresu zagadnień optymalizacji rehabilitacji ortopedycznej, wdrażania badań biomechanicznych w monitorowanie przebiegu procesu leczenia pacjenta. Członek Zespołu Ekspertów oraz komitetów organizacyjnych konferencji krajowych i międzynarodowych — Polskiego Towarzystwa Artroskopowego , Joint Preservation Congress.

Współpracuje z interesariuszami zewnętrznymi na poziomie regionalnym i centralnym w zakresie badań pacjentów ortopedycznych oraz podniesienia jakości dydaktyki na kierunku Fizjoterapia. Jako fizjoterapeuta posiada kilkunastoletnią praktykę zawodową oraz jest członkiem zespołów rehabilitacyjnych placówek medycznych Lublinie i Warszawie.

Ułatwienia dostępu