Pisma okólne Dziekana WWFiZ – 2019/2020

Pisma okólne Dziekana WWFiZ – 2019/2020

Pisma Okólne
Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia
w Białej Podlaskiej
Rok akademicki 2019/2020

Pismo Okólne nr 67/2019/2020 z dnia 17 sierpnia 2020

 • w sprawie: planów studiów poszczególnych kierunków

Pismo Okólne nr 66/2019/2020 z dnia 3 sierpnia 2020

 • w sprawie: przeprowadzenia obozu wędrownego dla studentów II roku I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2019/2020

Pismo Okólne nr 65/2019/2020 z dnia 30 lipca 2020

 • w sprawie: przeprowadzenia 40 godzinnych praktyk pedagogicznych ciągłych w szkołach ponadpodstawowych, dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych WF II stopnia w roku akademickim 2020/2021

Pismo Okólne nr 64/2019/2020 z dnia 30 lipca 2020

 • w sprawie: przeprowadzenia 120 godz. praktyk pedagogicznych w szkołach podstawowych, dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych WF I stopnia w roku akademickim 2020/2021

Pismo Okólne nr 63/2019/2020 z dnia 30 lipca 2020

 • w sprawie: przeprowadzenia 2-tygodniowych praktyk pedagogicznych wdrożeniowych ciągłych w szkołach podstawowych, dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych WF I stopnia w roku akademickim 2020/2021

Pismo Okólne nr 62/2019/2020 z dnia 30 lipca 2020

 • w sprawie: praktyki zawodowej studentów II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Fizjoterapia

Pismo Okólne nr 61/2019/2020 z dnia 25 czerwca 2020

 • w sprawie: przeprowadzenia obozu programowej specjalizacji na stopień Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF- Żeglarstwo deskowe

Pismo Okólne nr 60/2019/2020 z dnia 25 czerwca 2020

 • w sprawie: przeprowadzenia programowych obozów letnich studentów I roku I 0 studiów stacjonarnych kierunku WF i TiR

Pismo Okólne nr 59/2019/2020 z dnia 19 czerwca 2020

 • w sprawie: określenia zasad prowadzenia egzaminów przedmiotowych w WWFiZ w Białej Podlaskiej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie odwołania zajęć dydaktycznych realizowanych na terenie FAWF w Białej Podlaskiej, wskutek zagrożenia epidemicznego COVID-19

Pismo Okólne nr 58/2019/2020 z dnia 3 czerwca 2020

 • w sprawie: praktyki studentów I roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich kierunku Fizjoterapia

Pismo Okólne nr 57/2019/2020 z dnia 15 maja 2020

 • w sprawie: określenia zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w WWFiZ w Białej Podlaskiej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie odwołania zajęć dydaktycznych realizowanych na terenie FAWF w Białej Podlaskiej, wskutek zagrożenia epidemicznego COVID-19

Pismo Okólne nr 56/2019/2020 z dnia 5 maja 2020

 • w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2020/2021
  Aneks nr 1

Pismo Okólne nr 55/2019/2020 z dnia 2 marca 2020

 • w sprawie: przeprowadzenia 1-tygodniowej (40 godz.) praktyki zawodowej ciągłej dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych WF I stopnia, specjalność wychowanie fizyczne w służbach mundurowych w roku akademickim 2019/2020

Pismo Okólne nr 54/2019/2020 z dnia 2 marca 2020

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w ośrodkach i klubach piłkarskich dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku Sport – piłka nożna w roku akademickim 2019/2020

Pismo Okólne nr 53/2019/2020 z dnia 2 marca 2020

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w ośrodkach i klubach piłkarskich dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku Sport – piłka nożna w roku akademickim 2019/2020

Pismo Okólne nr 52/2019/2020 z dnia 2 marca 2020

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w ośrodkach i klubach piłkarskich dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku Sport – piłka nożna w roku akademickim 2019/2020

Pismo Okólne nr 51/2019/2020 z dnia 2 marca 2020

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w klubach sportowych dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku Trener Personalny w roku akademickim 2019/2020

Pismo Okólne nr 50/2019/2020 z dnia 2 marca 2020

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w klubach sportowych dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku Trener Personalny w roku akademickim 2019/2020

Pismo Okólne nr 49/2019/2020 z dnia 2 marca 2020

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w klubach fitness, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku Trener Personalny w roku akademickim 2019/2020

Pismo Okólne nr 48/2019/2020 z dnia 2 marca 2020

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk specjalizacyjnych instruktorów rekreacji dla studentów III- go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2019/2020

Pismo Okólne nr 47/2019/2020 z dnia 2 marca 2020

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk specjalizacyjnych instruktorów sportu w jednostkach kultury fizycznej dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2019/2020

Pismo Okólne nr 46/2019/2020 z dnia 2 marca 2020

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk psychologiczno-pedagogicznych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach, dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2019/2020

Pismo Okólne nr 45/2019/2020 z dnia 19 lutego 2020

 • w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej

Pismo Okólne nr 44/2019/2020 z dnia 31 stycznia 2020

 • w sprawie: praktyki zawodowej studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TERAPIA ZAJĘCIOWA

Pismo Okólne nr 43/2019/2020 z dnia 31 stycznia 2020

 • w sprawie: praktyki specjalnościowej studentów II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

Pismo Okólne nr 42/2019/2020 z dnia 31 stycznia 2020

 • w sprawie: praktyki specjalizacyjnej II studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

Pismo Okólne nr 41/2019/2020 z dnia 31 stycznia 2020

 • w sprawie: praktyki specjalizacyjnej IV studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

Pismo Okólne nr 40/2019/2020 z dnia 31 stycznia 2020

 • w sprawie: praktyki zawodowej studentów II roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich kierunku FIZJOTERAPIA

Pismo Okólne nr 39/2019/2020 z dnia 31 stycznia 2020

 • w sprawie: praktyki zawodowej studentów III roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich kierunku FIZJOTERAPIA

Pismo Okólne nr 38/2019/2020 z dnia 31 stycznia 2020

 • w sprawie: praktyki zawodowej studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

Pismo Okólne nr 37/2019/2020 z dnia 31 stycznia 2020

 • w sprawie: praktyki zawodowej studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

Pismo Okólne nr 36/2019/2020 z dnia 31 stycznia 2020

 • w sprawie: praktyki zawodowej studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku FIZJOTERAPIA

Pismo Okólne nr 35/2019/2020 z dnia 31 stycznia 2020

 • w sprawie: praktyki zawodowej studentów II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku FIZJOTERAPIA

Pismo Okólne nr 34/2019/2020 z dnia 31 stycznia 2020

 • w sprawie: praktyki zawodowej studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

Pismo Okólne nr 33/2019/2020 z dnia 31 stycznia 2020

 • w sprawie: praktyki zawodowej studentek II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku KOSMETOLOGIA

Pismo Okólne nr 32/2019/2020 z dnia 31 stycznia 2020

 • w sprawie: praktyki zawodowej studentek II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku KOSMETOLOGIA

Pismo Okólne nr 31/2019/2020 z dnia 29 stycznia 2020

 • w sprawie: przeprowadzenia programowego obozu zimowego studentów studiów I stopnia, kierunku Wychowanie Fizyczne, Turystyka i Rekreacja oraz Zimowej Szkoły na kierunku Trener Personalny

Pismo Okólne nr 30/2019/2020 z dnia 19 grudnia 2019

 • w sprawie: przeprowadzenia obozu zimowego dla studentów II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku Wychowanie Fizyczne – specjalność WF w SM

Pismo Okólne nr 29/2019/2020 z dnia 18 grudnia 2019

 • w sprawie: przeprowadzenia obozu programowej specjalizacji narciarskiej studentów studiów I i II stopnia

Pismo Okólne nr 28/2019/2020 z dnia 18 grudnia 2019

 • w sprawie: ustalenia kosztów wynagrodzenia za realizację porozumienia zawartego w dniu 21 października 2019 r. w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych i zaajęć dydaktycznych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej w roku akademickim 2019/2020

Pismo Okólne nr 27/2019/2020 z dnia 15 listopada 2019

 • w sprawie: określenia procedury hospitacji i wzoru arkusza hospitacyjnego zajęć obowiązujących w Wydziale Wychowania i Zdrowia w Białej Podlaskiej

Pismo Okólne nr 26/2019/2020 z dnia 24 października 2019

 • w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej na Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej w roku akademickim 2019/2020
  Aneks nr 1

Pismo Okólne nr 25/2019/2020 z dnia 18 października 2019

 • w sprawie: przeprowadzenia 120 godzinnych uzupełniających praktyk pedagogicznych w szkołach ponadpodstawowy25ch, dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych WF II stopnia w roku akademickim 2019/2020

Pismo Okólne nr 24/2019/2020 z dnia 18 października 2019

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk psychologiczno-pedagogicznych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE w roku akademickim 2019/2020

Pismo Okólne nr 23/2019/2020 z dnia 17 października 2019

 • w sprawie: pełnomocnictwa do reprezentowania Dziekana w sprawach prowadzenia kształcenia na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE – specjalność Wychowanie Fizyczne w służbach mundurowych

Pismo Okólne nr 22/2019/2020 z dnia 02 października 2019

 • w sprawie: w sprawie powołania opiekunów roczników studiów prowadzonych przez Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej w roku akademickim 2019/2020

Pismo Okólne nr 21/2019/2020 z dnia 07 października 2019

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk specjalizacyjnych instruktorów sportu w Jednostkach Kultury Fizycznej, dla studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE w roku akademickim 2019/2020

Pismo Okólne nr 20/2019/2020 z dnia 07 października 2019

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk specjalizacyjnych instruktorów rekreacji dla studentów III roku studiów kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE w roku akademickim 2019/2020

Pismo Okólne nr 19/2019/2020 z dnia 07 października 2019

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w klubach sportowych dla studentów III roku studiów kierunku TRENER PERSONALNY w roku akademickim 2019/2020

Pismo Okólne nr 18/2019/2020 z dnia 07 października 2019

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w klubach fitness, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych dla studentów II roku studiów kierunku TRENER PERSONALNY w roku akademickim 2019/2020

Pismo Okólne nr 17/2019/2020 z dnia 07 października 2019

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w ośrodkach i klubach piłkarskich dla studentów III roku studiów kierunku SPORT w roku akademickim 2019/2020

Pismo Okólne nr 16/2019/2020 z dnia 07 października 2019

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w ośrodkach i klubach piłkarskich dla studentów II roku studi16ów kierunku SPORT w roku akademickim 2019/2020

Pismo Okólne nr 15/2019/2020 z dnia 07 października 2019

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w ośrodkach i klubach piłkarskich dla studentów I roku studiów kierunku SPORT w roku akademickim 2019/2020

Pismo Okólne nr 14/2019/2020 z dnia 02 października 2019

 • w sprawie: praktyki specjalnościowej studentów II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

Pismo Okólne nr 13/2019/2020 z dnia 02 października 2019

 • w sprawie: praktyki zawodowej studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

Pismo Okólne nr 12/2019/2020 z dnia 02 października 2019

 • w sprawie: praktyki specjalizacyjnej III studentów III roku studiów I stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

Pismo Okólne nr 11/2019/2020 z dnia 02 października 2019

 • w sprawie: praktyki specjalizacyjnej I studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

Pismo Okólne nr 10/2019/2020 z dnia 02 października 2019

 • w sprawie: praktyki zawodowej studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

Pismo Okólne nr 9/2019/2020 z dnia 02 października 2019

 • w sprawie: praktyk zawodowych studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

Pismo Okólne nr 8/2019/2020 z dnia 02 października 2019

 • w sprawie: praktyki zawodowej studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku FIZJOTERAPIA

Pismo Okólne nr 7/2019/2020 z dnia 02 października 2019

 • w sprawie: praktyki studentów III roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich kierunku FIZJOTERAPIA

Pismo Okólne nr 6/2019/2020 z dnia 02 października 2019

 • w sprawie: praktyki zawodowej studentek III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku KOSMETOLOGIA

Pismo Okólne nr 5/2019/2020 z dnia 02 października 2019

 • w sprawie: praktyki zawodowej studentek II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku KOSMETOLOGIA

Pismo Okólne nr 4/2019/2020 z dnia 02 października 2019

 • w sprawie: praktyki zawodowej studentek I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku KOSMETOLOGIA

Pismo Okólne nr 3/2019/2020 z dnia 02 października 2019

 • w sprawie: praktyki zawodowej studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TERAPIA ZAJĘCIOWA

Pismo Okólne nr 2/2019/2020 z dnia 02 października 2019

 • w sprawie: określenia struktury administracji wydziałowej Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej w roku akademickim 2019/2020

Pismo Okólne nr 1/2019/2020 z dnia 02 września 2019

 • w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020
  Aneks nr 1