Pisma okólne Dziekana WWFiZ – 2020/2021

Pisma okólne Dziekana WWFiZ – 2020/2021

Pisma Okólne
Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia
w Białej Podlaskiej
Rok akademicki 2020/2021

Pismo Okólne nr 68/2020/2021 z dnia 23 lipca 2021 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia 2-tygodniowych (60 godz.) praktyk pedagogicznych wdrożeniowych ciągłych w szkołach podstawowych, dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych WF I stopnia w roku akademickim 2021/2022

Pismo Okólne nr 67/2020/2021 z dnia 23 lipca 2021 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia 4-tygodniowych (120 godz.) praktyk pedagogicznych ciągłych w szkołach ponadpodstawowych, dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych WF II stopnia w roku akademickim 2021/2022

Pismo Okólne nr 66/2020/2021 z dnia 23 lipca 2021 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia 4-tygodniowych (120 godz.) praktyk pedagogicznych ciągłych w szkołach podstawowych, dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych WF II stopnia (specjalność Wychowanie Fizyczne) w roku akademickim 2021/2022

Pismo Okólne nr 65/2020/2021 z dnia 23 lipca 2021 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia 4-tygodniowych (120 godz.) praktyk pedagogicznych ciągłych w szkołach podstawowych, dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych WF I stopnia w roku akademickim 2021/2022

Pismo Okólne nr 64/2020/2021 z dnia 22 lipca 2021 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia obozu wędrownego dla studentów II roku Io studiów stacjonarnych na kierunku TURYSTYKA I REKREACJA w roku akademickim 2020/2021

Pismo Okólne nr 63/2020/2021 z dnia 15 lipca 2021 r.

 • w sprawie: planów studiów poszczególnych kierunków

Pismo Okólne nr 62/2020/2021 z dnia 5 lipca 2021 r.

 • w sprawie: praktyki studentów V roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich kierunku FIZJOTERAPIA

Pismo Okólne nr 61/2020/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia programowych obozów letnich studentów 1 i 2 roku Io studiów stacjonarnych na kierunku WF i TiR

Pismo Okólne nr 60/2020/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia obozu programowej specjalizacji na stopień Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF – Żeglarstwo Deskowe

Pismo Okólne nr 59/2020/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r.

 • w sprawie: praktyki studentów II-go roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich kierunku FIZJOTERAPIA

Pismo Okólne nr 58/2020/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r.

 • w sprawie: praktyki studentów I-go roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich kierunku FIZJOTERAPIA

Pismo Okólne nr 57/2020/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r.

 • w sprawie: określenia formy przeprowadzenia egzaminów przedmiotowych w sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim

Pismo Okólne nr 56/2020/2021 z dnia 17 maja 2021 r.

 • w sprawie: określenia sposobu i trybu realizacji egzaminów doktorskich

Pismo Okólne nr 55/2020/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyki zawodowej dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych WF I stopnia specjalność wychowanie fizyczne w służbach mundurowych w roku akademickim 2020/2021

Pismo Okólne nr 54/2020/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk psychologiczno-pedagogicznych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2020/2021

Pismo Okólne nr 53/2020/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.

 • w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2021/2022

Pismo Okólne nr 52/2020/2021 z dnia 16 marca 2021 r.

Pismo Okólne nr 51/2020/2021 z dnia 8 marca 2021 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk specjalizacyjnych-instruktorów dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2020/2021

Pismo Okólne nr 50/2020/2021 z dnia 8 marca 2021 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk specjalizacyjnych-instruktorów sportu w Jednostkach Kultury Fizycznej, dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2020/2021

Pismo Okólne nr 49/2020/2021 z dnia 8 marca 2021 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w Ośrodkach i Klubach Piłkarskich, dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Sport Piłka Nożna w roku akademickim 2020/2021

Pismo Okólne nr 48/2020/2021 z dnia 8 marca 2021 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w Ośrodkach i Klubach Piłkarskich, dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Sport Piłka Nożna w roku akademickim 2020/2021

Pismo Okólne nr 47/2020/2021 z dnia 8 marca 2021 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w Ośrodkach i Klubach Piłkarskich, dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Sport Piłka Nożna w roku akademickim 2020/2021

Pismo Okólne nr 46/2020/2021 z dnia 8 marca 2021 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w Jednostkach Kultury Fizycznej, dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Sport Sporty Walki w roku akademickim 2020/2021

Pismo Okólne nr 45/2020/2021 z dnia powołania 8 marca 2021 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w klubach sportowoych dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Trener Personalny w roku akademickim 2020/2021

Pismo Okólne nr 44/2020/2021 z dnia 8 marca 2021 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w klubach sportowych dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Trener Personalny w roku akademickim 2020/2021

Pismo Okólne nr 43/2020/2021 z dnia z dnia 8 marca 2021 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w klubach fitness, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Trener Personalny w roku akademickim 2020/2021

Pismo Okólne nr 42/2020/2021 z dnia 10 lutego 2021 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia programowego obozu zimowego dla studentów studiów I stopnia kierunku WF, Szkoły Zimowej dla studentów studiów I stopnia kierunku Trener Personalny, obozu programowej specjalizacji narciarskiej i snowboardowej dla studentów studiów I i II kierunków WF oraz TiR.

Pismo Okólne nr 41/2020/2021 z dnia 3 lutego 2021 r.

 • w sprawie: praktyki studentów IV roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich kierunku FIZJOTERAPIA

Pismo Okólne nr 40/2020/2021 z dnia 3 lutego 2021 r.
w sprawie: praktyki studentów III-go roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich kierunku FIZJOTERAPIA

Pismo Okólne nr 39/2020/2021 z dnia 3 lutego 2021 r.

 • w sprawie: praktyki zawodowej studentów II-go roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku FIZJOTERAPIA

Pismo Okólne nr 38/2020/2021 z dnia 3 lutego 2021 r.

 • w sprawie: praktyki zawodowej studentek I-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku KOSMETOLOGIA

Pismo Okólne nr 37/2020/2021 z dnia 3 lutego 2021 r.

 • w sprawie: praktyki zawodowej studentek II-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku KOSMETOLOGIA

Pismo Okólne nr 36/2020/2021 z dnia 3 lutego 2021 r.

 • w sprawie: praktyki zawodowej studentów II-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

Pismo Okólne nr 35/2020/2021 z dnia powołania 3 lutego 2021 r.

 • w sprawie: praktyk zawodowych studentów II-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

Pismo Okólne nr 34/2020/2021 z dnia 3 lutego 2021 r.

 • w sprawie: praktyki specjalnościowej studentów II-go roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

Pismo Okólne nr 33/2020/2021 z dnia z dnia 3 lutego 2021 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyki specjalizacyjnej IV studentów III-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TURYSTYKA I REKREACJA

Pismo Okólne nr 32/2020/2021 z dnia 3 lutego 2021 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych studentów II-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku TERAPIA ZAJĘCIOWA

Pismo Okólne nr 31/2020/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.

 • w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzenia oceny zajęć dydaktycznych w Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia

Pismo Okólne nr 30/2020/2021 z dnia 17 grudnia 2020 r.

 • w sprawie: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w terminie 21.12.2020-08.01.2021 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Pismo Okólne nr 29/2020/2021 z dnia 20 listopada 2020 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk psychologiczno-pedagogicznych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2020/2021

Pismo Okólne nr 28/2020/2021 z dnia 20 listopada 2020 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk psychologiczno-pedagogicznych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2020/2021

Pismo Okólne nr 27/2020/2021 z dnia 6 listopada 2020 r.

 • w sprawie: zaliczenia zajęć lub części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne studentów

Pismo Okólne nr 26/2020/2021 z dnia 12 października 2020 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w Jednostkach Kultury Fizycznej, dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Sport Sporty Walki w roku akademickim 2020/2021

Pismo Okólne nr 25/2020/2021 z dnia powołania 8 października 2020 r.

 • w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej w Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej w roku akademickim 2020/2021

Pismo Okólne nr 24/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w Ośrodkach i Klubach Piłkarskich, dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Sport Piłka Nożna w roku akademickim 2020/2021

Pismo Okólne nr 23/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w Ośrodkach i Klubach Piłkarskich, dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Sport Piłka Nożna w roku akademickim 2020/2021

Pismo Okólne nr 22/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w Ośrodkach i Klubach Piłkarskich, dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Sport Piłka Nożna w roku akademickim 2020/2021

Pismo Okólne nr 21/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w klubach sportowych dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Trener Personalny w roku akademickim 2020/2021

Pismo Okólne nr 20/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk zawodowych w klubach fitness, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Trener Personalny w roku akademickim 2020/2021

Pismo Okólne nr 19/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk specjalizacyjnych-instruktorów sportu w Jednostkach Kultury Fizycznej, dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2020/2021

Pismo Okólne nr 18/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia praktyk specjalizacyjnych-instruktorów rekreacji dla studentów III-go roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2020/2021

Pismo Okólne nr 17/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r.

 • w sprawie: praktyki studentów IV roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich kierunku Fizjoterapia

Pismo Okólne nr 16/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r.

 • w sprawie: praktyki studentów III roku studiów jednolitych magisterskich kierunku Fizjoterapia

Pismo Okólne nr 15/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r.

 • w sprawie: praktyki zawodowej studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Turystyka i rekreacja

Pismo Okólne nr 14/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r.

 • w sprawie: praktyk zawodowych studentów II roku studiów I stopnia kierunku Turystyka i rekreacja

Pismo Okólne nr 13/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r.

 • w sprawie: praktyki zawodowej studentek III roku studiów kierunku Kosmetologia

Pismo Okólne nr 12/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r.

 • w sprawie: praktyki specjalizacyjnej III studentów III roku studiów I stopnia kierunku Turystyka i rekreacja

Pismo Okólne nr 11/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r.

 • w sprawie: praktyki specjalnościowej studentów II roku studiów II stopnia kierunku Turystyka i rekreacja

Pismo Okólne nr 10/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r.

 • w sprawie: praktyki zawodowej studentów II roku studiów kierunku Terapia zajęciowa

Pismo Okólne nr 9/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r.

 • w sprawie: praktyki zawodowej studentek II roku studiów kierunku Kosmetologia

Pismo Okólne nr 8/2020/2021 z dnia 5 października 2020 r.
w sprawie: praktyki zawodowej studentek I roku studiów kierunku Kosmetologia

Pismo Okólne nr 7/2020/2021 z dnia 1 października 2020 r.

 • w sprawie: wprowadzenia regulaminów praktyk pedagogicznych i zawodowych

Pismo Okólne nr 6/2020/2021 z dnia 1 października 2020 r.

 • w sprawie: powołania opiekunów roczników studiów prowadzonych przez Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w roku akademickim 2020/2021
  aneks nr 1

Pismo Okólne nr 5/2020/2021 z dnia 16 września 2020 r.

 • w sprawie: przeprowadzenia letniego obozu militarno-obronnego studentów I roku II 0 kierunku Wychowanie Fizycznego, specjalność Wychowanie Fizyczne w SM, w roku akademickim 2019/2020

Pismo Okólne nr 4/2020/2021 z dnia 2 września 2020 r.

 • w sprawie: powołania Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+

Pismo Okólne nr 3/2020/2021 z dnia 2 września 2020 r.

 • w sprawie: pełnomocnictwa do reprezentowania Dziekana w sprawach prowadzenia kształcenia na kierunku Wychowanie fizyczne – specjalność wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

Pismo Okólne nr 2/2020/2021 z dnia 2 września 2020 r.

 • w sprawie: powołania Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej na kadencję 2020-2024

Pismo Okólne nr 1/2020/2021 z dnia 1 września 2020 r.

 • w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2020/2021
  aneks nr 1