Ankietyzacja zajęć dydaktycznych

Ankietyzacja zajęć dydaktycznych

28.02.2023r. / Informacja

SpecjalnoϾ Fizjoterapia w uroginekologii

Ocena zajęć dydaktycznych dokonywana przez studentów jest niezwykle cenną informacją zwrotną służącą doskonaleniu procesu dydaktycznego.

Ankieta dostępna jest kontach na wirtualnej uczelni, pamiętajcie jest to w pełni anonimowe.

Gorąco zachęcamy do rzetelnego i obiektywnego wypełniania ankiet i włączenia się w proces doskonalenia jakości kształcenia

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia lub ankiet skontaktuj się z Panią dr Anną Bodasińską – przewodniczacą Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (anna.bodasinska@awf.edu.pl).

UWAGA! – w obecnym semestrze, ankiety będą dostępne do 28 lutego br.

więcej informacji zobacz

Ułatwienia dostępu