XXIX RODZINNA OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKA

XXIX RODZINNA OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKA

09.06.2022r. / Sport

 9 czerwca o godzinie 15:30 w naszej uczelni odbędzie się kolejna edycja święta najmłodszych sportowców
Rodzinna Olimpiada Przedszkolaka odbywa się w Filii AWF w Białej Podlaskiej od 1993 roku. Aktualnie bierze w niej udział około 2 tysięcy uczestników: dzieci, rodziców i dziadków. Program olimpiady ewaluował od formy z uwzględnieniem rywalizacji (w roku 1993) do rodzinnego festiwalu bez rywalizacji między rodzinami i dziećmi. Opracowany model obejmuje współpracę środowiska wychowania fizycznego z nauczycielami wychowania przedszkolnego oraz z rodzicami (wychowawczynie poszczególnych grup na zebraniach z rodzicami przekazują wszystkie informacje dotyczące udziału w imprezie). W modelu uwzględniono także studentów bialskiej AWF, jako przyszłych promotorów aktywności ruchowej, którzy opracowują około 200 konkurencji, które konsultowane są z gronem pedagogicznym w poszczególnych przedszkolach i są tak opracowane, aby mogły stanowić przykład zabaw, które można wykorzystać w codziennej zabawie z dzieckiem. Wykorzystane w imprezie przybory są nieskomplikowane i stanowią podpowiedź dla rodziców, jak można je zastosować, aby zaangażować rodzinę do zabawy. Przed przystąpieniem do poszczególnych zadań rodziny otrzymują karty uczestnictwa, na których sędziowie potwierdzają udział w konkurencjach. Każde dziecko otrzymuje również nagrodę.
Celem przedsięwzięcia jest promocja aktywnego spędzania wolnego czasu w rodzinie, popularyzacja zabaw i gier, zacieśnianie więzi rodzinnych, wdrażanie dzieci do całożyciowej aktywności ruchowej. Otwarcie Rodzinnej Olimpiady Przedszkolaka odbywa się zgodnie z ceremoniałem olimpijskim (defiladę uczestników prowadzą sportowcy bialskiej Filii AWF, jest wciągnięta na maszt Flaga Olimpiady Przedszkolaka, każde przedszkole posiada baner promocyjny). Ciekawą formą zajęć odbywających się podczas Olimpiady Przedszkolaka jest wspólna rozgrzewka przy muzyce przedszkolaków ze studentami.
PROGRAM WYDARZENIA

Uroczysty przemarsz uczestników Rodzinnej Olimpiady Przedszkolaka

Wciągnięcie oficjalnej flagi ROP na maszt

Otwarcie Rodzinnej Olimpiady Przedszkolaka- wystąpienia zaproszonych gości

Wspólna rozgrzewka przy muzyce

Piknik rekreacyjno- sportowy

 

Ułatwienia dostępu