XXIV Seminarium Naukowe

XXIV Seminarium Naukowe

27.11.2023r. / Spotkanie

Kolejne, XXIV Seminarium Naukowe z cyklu:
(biblio)TEKA(post)TURYSTY odbędzie się t. 27 listopada, w poniedziałek
na temat: Podróże z folklorem – spotkanie z Panią Anielą Halczuk
ZAPRASZAMY!
Spotkanie w godzinach 17:30-20:00 w Regionalnym Ośrodku Badań i Rozwoju – Centrum Udostępniania Informacji Naukowej pok. 414 (3 piętro)