Nordic Walking

Nordic Walking

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej

organizuje

Warsztaty „Nordic walking”

 

Opis warsztatów:

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z metodami prowadzenia zajęć z nordic walking w różnych grupach wiekowych. Przygotowanie do samodzielnego planowania i prowadzenia zajęć na różnych etapach edukacji.

Organizacja warsztatów:

 • Termin szkolenia – 13-14 maja 2022 r. (piątek 15.00 – 19.30 i sobota 8.30 – 15.00);
 • Formuła szkolenia – w kontakcie, 1 dwudniowy zjazd;
 • Program szkolenia: Tematyka zajęć: Aspekty zdrowotne, historia i zalety Nordic Walking. Technika chodzenia oraz metody nauczania NW. Ćwiczenia wykorzystywane podczas rozgrzewki, części głównej i końcowej zajęć. Zasady bezpieczeństwa na zajęciach NW. Metodyka nauczania NW na poziomie podstawowym i fitness. Metodyka prowadzenia zajęć w różnych grupach wiekowych i o różnym poziomie sprawności fizycznej. NW na poziomie sportowym. Ćwiczenia koordynacyjne, siłowe, lekkoatletyczne, zabawy i gry z wykorzystaniem kijów do NW. Programowanie i upowszechnianie NW jako sposobu przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym. Wdrażanie nawyków zdrowego stylu życia, i podniesienie jego jakości. Uświadomienie potrzeby kształtowania nawyku aktywności ruchowej poprzez NW. Przygotowanie do samodzielnego planowania i prowadzenia zajęć na różnych etapach edukacji;
 • Liczba godzin –  15;
 • Miejsce odbywania szkolenia  – stadion AWF, tereny zielone AWF, Park Radziwiłłów;
 • Wymagania:
  • ukończony 18 rok życia oraz wykształcenie na poziomie co najmniej średnim,
  • studenci kierunku wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, sport studia licencjackie i magisterskie,
  • absolwenci kierunków wychowanie fizyczne, fizjoterapia, turystyka i rekreacja.
 • Informacje dodatkowe:  zajęcia wymagają zaangażowania ruchowego, obowiązuje strój sportowy wygodny.

Zapisy na kurs: do końca marca 2022 r.

Koszt kursu: 250-300 zł (w zależności od liczby uczestników)

Liczba zgłoszonych osób: 16 osób max

Uprawnienia: certyfikat AWF Warszawa Filia w Białej Podlaskiej

Procedura zgłoszenia:

 • wysłać zgłoszenie (imię, nazwisko, nr tel.) na adres marta.pietruczuk@awf.edu.pl
 • po otrzymaniu informacji zwrotnej (e-mail) o uruchomieniu kursu należy dokonać opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu:
  na nr konta

AWF J. Piłsudskiego w Warszawie
Filia w Białej Podlaskiej
ul. Akademicka 2; 21-500 Biała Podlaska
Bank Pekao S.A. I Oddział Biała Podlaska
Nr konta: 63 12 40 2177 1111 0000 3570 3633
tytułem: „nordic walking imię i nazwisko”

PROSZĘ NIE DOKONYWAĆ WPŁAT PRZED UZYSKANIEM INFORMACJI O URUCHOMIENIU KURSU!!!

Faktura Vat wystawiana jest  i wysyłana w formie papierowej na dane wpłacającego!!!

Szczegółowych informacji udzielają:

kierownik kursu: dr Krzysztof Piech, kzysztofpiech@wp.pl
administracja kursu: mgr Marta Pietruczuk tel. (083) 342 88 51 marta.pietruczuk@awf.edu.pl

Zapraszamy!