Laboratorium Analityczne

Laboratorium Analityczne

Laboratorium daje możliwość analizy kosmetyków, suplementów diety, farmaceutyków oraz preparatów biochemicznych. Przeprowadza się pomiary stężeń wybranych związków chemicznych w roztworze. Jednym z głównych zadań laboratorium analitycznego jest wykonywanie analiz oraz opracowywanie metod oznaczeń.

Opis badań:

  • Analiza mieszanin związków chemicznych, oczyszczanie, badanie czystości oraz identyfikacji związków chemicznych, oznaczanie stężenia substancji organicznych, w tym hormonów, witamin, pestycydów, składników kosmetyków i żywności,
  • Oznaczanie ilościowe i jakościowe wielu pierwiastków i związków chemicznych (m.in. białek, kwasów nukleinowych, substancji aktywnych) w próbkach ciekłych. Spektrofotometr może służyć do analizy kosmetyków, farmaceutyków, a także do badania kinetyki reakcji chemicznych, kontroli czystości i dozowania składnika czynnego (API) w produktach leczniczych.

Urządzenia badawcze:

  • Chromatograf cieczowy HPLC z detektorem diodowym wraz z kolumnami i sprzętem do przygotowywania próbek, Agilent Technologies, 1260 Infinity.
  • Spektrofotometr UV- Vis, Thermo Scientific, Evolution 201.

Ułatwienia dostępu