Interdyscyplinarne Centrum Obliczeniowe

Interdyscyplinarne Centrum Obliczeniowe

W obecnym okresie coraz większą rolę w badaniach naukowych odgrywa modelowanie komputerowe. Dotyczy to zarówno badań podstawowych jak i stosowanych. Modelowanie komputerowe daje możliwość przewidywania nowych właściwości i zjawisk, a także wyjaśniania wyników eksperymentów. Podstawowym wyposażeniem Centrum jest klaster komputerowy składający się z 16 węzłów obliczeniowych. Obliczenia przy zastosowaniu metod dynamiki molekularnej i chemii kwantowej właściwości układów biochemicznych istotnych w naukach o kulturze fizycznej.

Opis badań:
– Symulacje metodami dynamiki molekularnej i Monte Carlo roztworów surfaktantów i polielektrolitów, oraz koloidów (chemia kosmetyczna)
– Modelowanie układów biochemicznych oraz biomechanicznych istotnych z praktycznego punktu widzenia w naukach o kulturze fizycznej

Urządzenia badawcze:

 1. Klaster komputerowy przeznaczony do obliczeń naukowych składający się z 8 serwerów.
 2. Pakiet oprogramowania naukowego zawierający:
  a. Program do wykonywania obliczeń symbolicznych i numerycznych oraz graficznej wizualizacji ;
  b. Program do tworzenia i zarządzania bazą danych bibliograficznych otrzymanych wyników, a także przygotowywania gotowych do druku publikacji;
  c. Program do tworzenia wysokiej jakości wykresów naukowych 2D i 3D.
 3. Oprogramowanie do opracowywania algorytmów, obliczeń naukowych i inżynierskich, analizy i wizualizacji danych.
 4. Pakiet programów do obliczeń kwantowo-chemicznych.
 5. Program do obliczania specjacji chemicznej oraz transportu masy w układzie gleba/woda.