Laboratorium Diagnostyki Fizjologicznej

Laboratorium Diagnostyki Fizjologicznej

W laboratorium prowadzone są badania naukowe nad zmianami funkcjonowania organizmu człowieka w warunkach ekstremalnych (wysiłku fizycznego) przyczyniają się do wdrażania wiedzy o reakcjach organizmu na wysiłek fizyczny u ludzi zdrowych i osób niepełnosprawnych. Prowadzone pomiary pozwalają na okresową ocenę stanu wydolności fizycznej jak i stanowią podstawę do opracowywania programów treningu zdrowotnego, dobranych do płci, kondycji fizycznej, stanu zdrowia oraz indywidualnych preferencji.

Ocena wydolności tlenowej

Testy wyznaczające parametry pracy treningowej
– Test przeprowadzamy do odmowy czyli do subiektywnego odczucia wyczerpania badanego. W zależności od potrzeb i możliwości wysiłkowych uczestników badań/testów staramy się dobrać adekwatne obciążenie początkowe oraz jego przyrost. Badana osoba sama decyduje kiedy zakończyć wysiłek. W koncepcji monitorowania stanu wytrenowania zawodnika przeprowadzanie kolejnych testów w cyklu treningowym pozwala dokładnie planować obciążenia treningowe oraz pozwala zweryfikować efekty przepracowanego okresu treningowego.

Badanie określa:
– Maksymalny pobór tlenu (VO2max)
– Określenie progów metabolicznych
– Ocena wydolności beztlenowej (Wingate Test)

Ocena wydolności anaerobowej organizmu przeznaczona jest w głównej mierze dla zawodników dyscyplin, w których ATP (energia) pozyskiwana jest ze źródła beztlenowych: glikolitycznych i fosfagenowych. Wskaźniki testu wydolności anaerobowej charakteryzują kompleksowe możliwości wykorzystania przez badanego źródła decydującego o mocy i dynamice wszelkich czynności ruchowych

Analiza składu ciała
Wykonujemy badania ilościowe i jakościowe składu masy ciała.

Urządzenia badawcze:

 1. Bieżnia h/p/cosmos Saturn.
 2. Cykloergometr Corival firmy Lode.
 3. Ergometr kończyn górnych MONARK 891 E.
 4. Ergospirometr stacjonarny MetaLyzer 3B.
 5. Ergospirometr mobilny MetaMax 3B.
 6. Tanita Analizator Tkanki Tłuszczowej i Waga BC 418 MA.
 7. Automatyczny analizator glukozy i mleczanów Super GL 2.
 8. Urządzenie treningowe z bezprzewodowym czujnikiem tętna Garmin.
 9. Ergometr nożny Excalibur Sport Lode.B.V
 10. Ergometr ręczny Brachumera Sport LODE B.V.
 11. Ergometr narciarski Ski Erg z PM4 Concept 2 US.
 12. Ergometr wioślarski Concept 2 wersja E.
 13. Sport tester Polar RS 400 Polar.
 14. Densytometr rentgenowski Hologic Horizon Wi.

Ułatwienia dostępu