Laboratorium Diagnostyki Postawy Ciała

Laboratorium Diagnostyki Postawy Ciała

Laboratorium Diagnostyki Postawy Ciała utworzone zostało jako ośrodek diagnostyczno – korekcyjny i terapeutyczny. Zakupiona aparatura pozwala na nieinwazyjną, dokładną i obiektywną diagnostykę postawy ciała oraz wysklepienia stóp dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Duża dokładność oraz wszechstronność pomiarów w ujęciu statycznym i funkcjonalnym umożliwia wychwycenie wczesnych nieprawidłowości w aparacie ruchu lub predyspozycji do występowania zaburzeń statyki ciała.

Opis badań:

– Komputerowa analiza oceny postawy ciała
Komputerowe badanie postawy ciała pozwala na nieinwazyjną, dokładną i obiektywną diagnostykę postawy ciała. Duża dokładność pomiaru daje możliwość wczesnego zauważenia wad w początkowym etapie ich rozwoju.

– Komputerowe badanie stóp
Komputerowe badanie strony podeszwowej stopy stanowi rozwinięcie i udoskonalenie znanego badania podoskopowego. Oprócz dokładnej odbitki (plantokonturogramu) uzyskujemy informacje o przestrzennym, ukształtowaniu wysklepienia stopy. Pozwala to na rzetelną ocenę stanu wysklepienia podłużnego, ocenę kąta koślawości palucha, kąta szpotawości palca oraz obserwację sfer nośnych. Dzięki czemu można stwierdzić prawidłowość rozłożenia sił nacisku.

– Ocena rozwoju motorycznego małych dzieci,
Ocena rozwoju motorycznego małych dzieci, zwłaszcza noworodków do czwartego tygodnia życia, jest bardzo trudna ze względu na ich niedojrzałość ruchową. Badanie ma zatem zastosowanie we wczesnej diagnostyce zaburzeń ruchowych. Zaobserwowanie nieprawidłowości w ułożeniu ciała, takich jak np. asymetria, przymusowe ułożenie ciała, może świadczyć m. in. o nieprawidłowym rozkładzie napięć mięśniowych czy istnieniu nieprawidłowych, przetrwałych odruchów itp

– Rejestracja i analiza EMG
Badanie czasu aktywności mięśni, czyli kiedy dany mięsień albo grupa mięśniowa jest aktywna i jak długo trwa ta aktywność oraz o względnej intensywności aktywności mięśni, czyli czy mięsień jest mniej lub bardziej aktywny.

 

Funkcjonalna analiza systemu mięśniowo-szkieletowego:
– Trójwymiarowa analiza kręgosłupa i postawy ciała
Jest to nieinwazyjna, bezpieczna dla pacjenta i personelu, alternatywa do badania rentgenowskiego. Trójwymiarowa analiza kręgosłupa to rewolucyjna i przyszłościowa kombinacja najnowocześniejszej techniki optycznej i cyfrowego przetwarzania danych. To szybki i bezdotykowy, w większości przypadków również automatyczny – bez użycia markerów, pomiar oraz analiza pleców i kręgosłupa pacjenta jak również różnic w długości kończyn dolnych.
– statyczne i dynamiczne badanie dociążenia stóp
Badanie umożliwia funkcjonalną wizualizacje sił reakcji podłoża na stopy podczas chodu i służy do dynamicznej analizy chodu. Pozwala na dynamiczny pomiar obciążenia w trakcie chodu oraz pomiar statyczny np.: stojąc. Można również przeprowadzać pomiar badając wpływ obuwia na chód czy postawę. Ponadto istnieje możliwość oceny równowagi śledząc przemieszczanie się rzutu środka ciężkości.
– Izometryczny pomiar siły mięśni
Kompaktowe badanie do analizy wszystkich istotnych parametrów siły mięśni, wykonując badanie w maksymalnie 28 kierunkach.

 

– pomiary ciała w pełnym zakresie
Badanie składu ciała (ilość tłuszczu, mięśni i wody w organizmie, bioimpedancja)

– ocena aktywności fizycznej człowieka
Badanie umożliwia szczegółową analizę aktywności fizycznej pacjenta podczas całej doby, również w czasie snu. Dzięki nowoczesnej technologii pomiaru, możliwe jest dokładne określenie wydatkowanej energii u badanego.

– ocena, trening równowagi i percepcji w warunkach klinicznych
Badanie oceny i treningu koordynacji nerwowo-mięśniowej, dystrybucji obciążenia i równowagi. Umożliwia przeprowadzenie oceny oraz treningu pacjentów w przypadku różnorodnych dysfunkcji układu ruchu o podłożu: ortopedycznym, neurologicznym, sportowym, czy też w rehabilitacji neurologicznej dzieci i młodzieży.

Urządzenia badawcze:

  1. Aparatura do Komputerowej Oceny Postawy Ciała metoda fotorgametryczna MORA 4G.
  2. Aparatura do komputerowego badania stóp PODOSKOP 3D.
  3. Komputerowe stanowisko podoskopowe do diagnozowania niemowląt PodoBaby.
  4. Zestaw do rejestracji i treningu z wykorzystaniem EMG Noraxon TeleMyo 2400TG2/MyoSystem 1400A.
  5. Platforma dynamograficzna do oceny sił reakcji i podłoża oraz analizy chodu.
  6. DIERS-zestaw do funkcjonalnej analizy systemu mięśniowo-szkieletowego.
  7. Podwójna platforma dynamograficzna – Gamma.
  8. Analizator składu ciała z oprogramowaniem SECA MBCA.
  9. System do szczegółowej analizy aktywności fizycznej – Body Media Sense Wear Armband.