Laboratorium Diagnostyki Molekularnej

Laboratorium Diagnostyki Molekularnej

Badania prowadzone w Laboratorium diagnostyki molekularnej ostatnich lat coraz wyraźniej wskazują, że zdolność do wykonywania wysiłku fizycznego, jego tolerancji oraz efektywność zależą nie tylko od intensywności treningu, ale także od określonych uwarunkowań o charakterze genetycznym. Od nich także uzależnione są zmiany, jakie zachodzą w organizmie człowieka podczas wykonywania wysiłku fizycznego a także pod wpływem długotrwałego treningu. Czynniki genetyczne warunkują różną zdolność człowieka do wykonywania wysiłków siłowych bądź wytrzymałościowych. Wydają się również decydować o skuteczności oddziaływania aktywności fizycznej jako czynnika zmniejszającego ryzyko chorób sercowo – naczyniowych. Szczególne zainteresowanie w tym zakresie wzbudza poszukiwanie zależności między określoną cechą fizyczną a obecnością polimorfizmów genetycznych Wyniki badań są udostępniane na użytek firm farmaceutycznych produkujących suplementy diety.

Opis badań:
– wykrywania mutacji i polimorfizmów DNA,
– próby oceny predyspozycji na podstawie polimorfizmów genetycznych,
– badania polimorfizmów pod kątem wpływu na zdolność do wykonywania wysiłku fizycznego.

Urządzenia badawcze:

 1. Termocykler PCR z gradientem.
 2. Spektrofotometr UV/Vis.
 3. Urządzenie do automatycznej kapilarnej elektroforezy kwasów nukleinowych.
 4. Aparat do analizy metodą real-time PCR.
 5. Pirosekwenator.
 6. System do analizy i dokumentacji żeli elektroforetycznych wraz z aparatem do elektroforezy.
 7. Komora laminarna I.
 8. Łaźnia wodna.
 9. Mikrowytrząsarka typu „Vortex” I.
 10. Wirówka z chłodzeniem z wymiennymi rotorami.
 11. Mikrowirówka laboratoryjna.
 12. Termomikser z blokiem na probówki 1,5 ml, z możliwością rozbudowania o wymienne termobloki.
 13. Wirówka lab-Eppendorf 5804R.