Laboratorium Diagnostyki Układu Ruchu i Wydolności Fizycznej Człowieka

Laboratorium Diagnostyki Układu Ruchu i Wydolności Fizycznej Człowieka

Laboratorium Diagnostyki Układu Ruchu i Wydolności Fizycznej Człowieka.

Opis badań:

  • Ocena siły reakcji podłoża (Platformy)
    Badanie zdolności siłowo – szybkościowych kończyn dolnych (skoczność i moc maksymalna).
  • Ocena wydolności tlenowej i beztlenowej w warunkach laboratoryjnych i terenowych
    Testy wyznaczające parametry pracy treningowej.

Urządzenia badawcze:

  1. Ergospirometr mobilny MetaMax 3B.
  2. Automatyczny analizator glukozy i mleczanów Super GL 2.
  3. Zestaw do oceny sił reakcji podłoża – Zestaw platform AMTI.