Laboratorium Elektromiografii

Laboratorium Elektromiografii

Laboratorium Elektromiografii przeznaczone jest do rejestracji sygnałów EMG mięśni człowieka oraz badania układu równowagi. Elektromiografia (EMG) to badanie przedstawiające czynność mięśni oraz przewodnictwo w nerwach obwodowych. Badanie przeprowadza się aby uzyskać informacje dotyczące generowania sił przez mięśnie lub uszkodzenia nerwów. Analiza nacisków stopy umożliwia współpracę z producentami obuwia, szczególnie dla dzieci. Złe obuwie często prowadzi do powstawania deformacji stóp: płaskostopia, koœślawości – co może skutkować zburzeniem rozwoju stawów kolanowych, biodrowych oraz kręgosłupa z wadą postawy podczas stania i problemami z chodzeniem. Obuwie może także ten negatywny proces zahamować, odwrócić, zaś w przypadku rozwoju fizjologicznego wzmacniać go.

Opis badań:
Ocena aktywności mięśniowej
Badanie przedstawiające czynność mięśni oraz przewodnictwo w nerwach obwodowych oraz rejestracje sygnałów EMG mięśni człowieka.

Analiza chodu
Analiza rozkładu ciśnień w obrębie stopy, podczas stania, chodu, biegu , skoków.

Urządzenia badawcze:

  1. Zestaw do rejestracji i analizy aktywności mięśniowej (16 – kanałowy) EMG.
  2. Platforma wibracyjna.
  3. Dwukanałowy elektrostymulator FIRING EVO.
  4. System do oceny rozkładu ciśnień wewnątrz obuwia F-SCAN.