Laboratorium Modelowania Ruchu i Ergonomii

Laboratorium Modelowania Ruchu i Ergonomii

Laboratorium modelowania ruchu człowieka i ergonomii przeznaczone jest do symulacji ruchu człowieka i badania wpływu otoczenia na niego w miejscu pracy. Oba zadania realizowane są za pomocą symulacji komputerowych wykorzystujących specjalistyczne oprogramowanie Matlab. Symulacje komputerowe różnych czynności motorycznych z wykorzystaniem modeli biomechanicznych ciała człowieka stworzonych w Matlabie, uzupełnione badaniami eksperymentalnymi umożliwią użycie ich w wielu dziedzinach, takich jak ergonomia, biomechanika, rehabilitacja medyczna, ortopedia i innych.

Opis badań:

  • Badanie obciążenia kończyn górnych i pleców podczas prac wykonywanych w pozycji stojącej przy znacznej sile zewnętrznej,
  • Badanie wpływu rodzaju siedziska na obciążenie układu mięśniowo -szkieletowego podczas pracy siedzącej.

Matlab
Uniwersalne środowisko do obliczeń naukowo-technicznych MATLAB (MATrix LABoratory) – interakcyjne środowisko do wykonywania naukowych i inżynierskich obliczeń oraz wizualizacji danych.