Laboratorium  Psychomotoryki

Laboratorium Psychomotoryki

W Laboratorium Psychomotoryki można prowadzić m.in. diagnostykę, monitoring oraz trening psychomotoryczny – testowanie sprawności zawodników w zakresie podstawowych cech psychomotorycznych: czasów reakcji, koordynacji wzrokowo-ruchowej szybkości i dokładności spostrzegania, podzielności uwagi, orientacji przestrzennej oraz trening na wszystkich etapach szkolenia sportowego;

 

Opis badań:
Analiza ruchów gałki ocznej w różnych sytuacjach
System pomiarowy eyetracker który śledzi, zapisuje i analizuje, na co i w jakiej kolejności patrzy badany. Pozwala na identyfikację obszarów, na których jest koncentrowana uwaga i obszarów pomijanych, słabo zauważalnych.

Wiedeński system testów
Pomaga w diagnozowaniu obszarów takich jak: psychologia sportu, psychomotoryka, diagnoza zdolności, psychologia pracy i organizacji, poradnictwo edukacyjne i zawodowe, psychologia zdrowia, psychologia wychowawcza, psychologia medyczna i farmakologiczna, psychologia kliniczna, neuropsychologia.

Analiza i trening refleksu , sprawności , koordynacji ,szybkości reakcji itp.
Badanie polega na jak najszybszym naciskaniu zapalających się losowo przycisków z diodami LED, sterowanych przez wewnętrzny mikrokomputer. Wyniki osiągane przez poszczególnych zawodników, są na bieżąco prezentowane na wyświetlaczu LCD.

Badania Biofeedbacku i neurofeedbacku
Nexus-10 jest w stanie mierzyć wiele różnorodnych sygnałów równocześnie, np.: napięcie mięśni, fal mózgowych, częstość akcji serca, przepływu krwi, przewodność skóry, oddychanie, temperatura i wiele innych.

Urządzenia badawcze:

  1. Urządzenie do śledzenia gałki ocznej SMI Eye Tracking Glasses oraz SMI RED 250.
  2. Wiedeński System Testów komputerowych do oceny zdolności psychomotorycznych stacjonarny i mobilny Schuhfried Gmb VTS.
  3. Urządzenie treningowe stacjonarne i mobilne do kształtowania zdolności psychomotorycznych Batak Pro i Batak Lite.
  4. System do bio i neurofeedbacku Nexus-10 Mark II.