Obrony rozpraw doktorskich

Obrony rozpraw doktorskich

23 listopada 2022 r. o godz. 1100, w Auli Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
przy ul. Akademickiej 2 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Aleksandry Dębowskiej

na temat
Skład ciała, wskaźniki antropologiczne i styl życia kobiet aktywnych i nieaktywnych fizycznie w wieku 2035 lat

 

 

Streszczenie Recenzja I Recenzja II Zawiadomienie

7 grudnia 2022 r. o godz. 1000, w Auli Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
przy ul. Akademickiej 2 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Marty Nogal

na temat
Werbalne informacje zwrotne a skuteczność uczenia się skoków na trampolinie dzieci w wieku 6-8 lat

 

 

Streszczenie Recenzja I Recenzja II Zawiadomienie

5 października 2022 r., w Auli Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
przy ul. Akademickiej 2 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Anny Galczak-Kondraciuk

na temat
„Sposób żywienia, stan odżywienia i aktywność fizyczna osób z hiperglikemią z terenu powiatu bialskiego”

 

 

Streszczenie Recenzja I Recenzja II Zawiadomienie

W Auli Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
przy ul. Akademickiej 2 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Ewy Waldzińskiej

na temat
„Kondycyjno-koordynacyjne uwarunkowania umiejętności technicznych tenisistek w wieku 9-11 lat”

 

 

Streszczenie Recenzja I Recenzja II Zawiadomienie

W Auli Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
przy ul. Akademickiej 2 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Pawła Krawczyka

na temat
„Działania bramkarzy piłki ręcznej o wysokim poziomie sportowym w wybranych sytuacjach gry”

 

 

Streszczenie Recenzja I Recenzja II Zawiadomienie