Rada WWFIZ – archiwum 2019-2020

Rada WWFIZ – archiwum 2019-2020

Archiwum Terminy posiedzeń Członkowie rady wydziału

Uchwały Rady Wydziału
Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej
Rok akademicki 2019/2020

Uchwała nr 25/2019/2020 z dnia 9 września 2020 r.

 • w sprawie: przyznania medalu Zygmunta Gilewicza

Uchwała nr 24/2019/2020 z dnia 9 września 2020 r.

 • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 2 na stanowisko wykładowcy w Katedrze Nauk o Sporcie,
  w Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia

Uchwała nr 23/2019/2020 z dnia 9 września 2020 r.

 • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 1

Uchwała nr 22/2019/2020 z dnia 8 lipca 2020 r.

 • w sprawie: zmian w składzie Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Krawaczyka

Uchwała nr 21/2019/2020 z dnia 8 lipca 2020 r.

 • w sprawie: zmian w składzie Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Ewy Waldzińskiej

Uchwała nr 20/2019/2020 z dnia 8 lipca 2020 r.

 • w sprawie: zmian w składzie Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Dariusza Kopańskiego

Uchwała nr 19/2019/2020 z dnia 8 lipca 2020 r

 • w sprawie: zmian w składzie Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Marty Nogal

Uchwała nr 18/2019/2020 z dnia 8 lipca 2020 r.

 • w sprawie: zmian w składzie Komisji Egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Starzaka

Uchwała nr 17/2019/2020 z dnia 8 lipca 2020 r.

 • w sprawie: opinii Rady Wydziału dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu nr 2 na stanowisko wykładowcy w Katedrze Nauk o Sporcie, w Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej

Uchwała nr 16/2019/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r.

 • w sprawie: opinii Rady Wydziału dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu nr 1 na stanowisko wykładowcy w Katedrze Wychowania Fizycznego i Sportu, w Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej

Uchwała nr 15/2019/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r.

 • w sprawie: zaopiniowania wniosków o nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich

Uchwała nr 14/2019/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r.

 • w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu dyplomowania na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich w Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej

Uchwała nr 13/2019/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r.

 • w sprawie: zatwierdzenia projektów planów i programów studiów prowadzonych w Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej

Uchwała nr 12/2019/2020 z dnia 19 maja 2020 r.

 • w sprawie: zatwierdzenia limitów przyjęć na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 11/2019/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r.

 • w sprawie: rezygnacji z przeprowadzenia egzaminów sprawnościowych w ramach rekrutacji na studia w Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej na rok akademicki 2020/2021

Uchwała nr 10/2019/2020 z dnia 11 marca 2020 r.

 • w sprawie: upoważnienia pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych do prowadzenia pracy dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 9/2019/2020 z dnia 11 marca 2020 r.

 • w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Bzdawskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Uchwała nr 8/2019/2020 z dnia 11 marca 2020 r.

 • w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Michała Starczewskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Uchwała nr 7/2019/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r.

 • w sprawie: zatwierdzenia programu kursu doszkalającego „Umiejętności coachingowe w edukacji”

Uchwała nr 6/2019/2020 z dnia 11 grudnia 2019 r.

 • w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Bzdawskiego

Uchwała nr 5/2019/2020 z dnia 13 listopada 2019 r.

 • w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Michała Starczewskiego

Uchwała nr 4/2019/2020 z dnia 16 października 2019 r.

 • w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z oceny własnej jednostki za rok akademicki 2018/2019

Uchwała nr 3/2019/2020 z dnia 16 października 2019 r.

 • w sprawie: zmian w programach studiów kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej (od 1 października 2019 r. – Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej), w tym zmian w programach studiów kierunku studiów Wychowanie Fizyczne stacjonarne I i II stopnia, Sport, Trener Personalny w zakresie dostosowania ww. programów do wymogów określonych w rozporządzeniu MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Uchwała nr 2/2019/2020 z dnia 16 października 2019 r.

 • w sprawie: wygaśnięcia mandatu członka Rady Wydziału z grupy przedstawicieli studentów

Uchwała nr 1/2019/2020 z dnia 16 października 2019 r.

 • w sprawie: wygaśnięcia mandatu członka Rady Wydziału z grupy przedstawicieli nauczycieli