Rada WWFIS – archiwum 2014-2015

Rada WWFIS – archiwum 2014-2015

Uchwały Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej
Rok akademicki 2014/2015

 

Uchwała nr 1/2014/2015 z dnia 08 października 2014 r.
 • w sprawie: nadania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej

 

Uchwała nr 2/2014/2015 z dnia 08 października 2014 r.
 • w sprawie: przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015

 

Uchwała nr 3/2014/2015 z dnia 08 października 2014 r.
 • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu specjalizacji Instruktora rekreacji ruchowej AWF Fitness – ćwiczenia psychofizyczne na kierunku wychowanie fizyczne IIo

 

Uchwała nr 4/2014/2015 z dnia 12 listopada 2014 r.
 • w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej

 

Uchwała nr 5/2014/2015 z dnia 12 listopada 2014 r.
 • w sprawie: zmian w załączniku do uchwały nr 11/2013/3014 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchylenia Regulaminu postępowania w przewodach doktorskich

 

Uchwała nr 6/2014/2015 z dnia 12 listopada 2014 r.
 • w sprawie: wyboru przedstawiciela z Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej do składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

 

Uchwała nr 7/2014/2015 z dnia 12 listopada 2014 r.
 • w sprawie: akceptacji uzupełnionego projektu planu i programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych IIo kierunku fizjoterapia o profilu praktycznym, wynikającego z wymogów ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. poz. 1198) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. poz. 1370)

 

Uchwała nr 8/2014/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.
 • w sprawie: zgłoszenia kandydatów do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

 

Uchwała nr 9/2014/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.
 • w sprawie: zmiany składu osobowego Wydziałowej Komisji ds. Nauki i Projektów Badawczych

 

Uchwała nr 10/2014/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.

 

Uchwała nr 11/2014/2015 z dnia 18 marca 2015 r
 • w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

 

Uchwała nr 12/2014/2015 z dnia 18 marca 2015 r.

 

Uchwała nr 13/2014/2015 z dnia 18 marca 2015 r.
 • w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu studenckich praktyk pedagogicznych w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 14/2014/2015 z dnia 18 marca 2015 r.
 • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Gimnastyki Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 15/2014/2015 z dnia 18 marca 2015 r.
 • w sprawie: zmiany nazwy Wydziałowej Komisji ds. Nauki i Projektów Badawczych

 

Uchwała nr 16/2014/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.
 • w sprawie: przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia Io i IIo kierunku wychowanie fizyczne oraz Io kierunku sport w roku akademickim 2016/2017

 

Uchwała nr 17/2014/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.
 • w sprawie: zatwierdzenia limitów przyjęć na studia Io i IIo kierunku wychowanie fizyczne oraz Io kierunku sport w roku akademickim 2015/2016

 

Uchwała nr 18/2014/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.
 • w sprawie: zaopiniowania wniosku o ustanie mianowania na czas nieokreślony i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku adiunkta, który nie posiada stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

Uchwała nr 19/2014/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.
 • w sprawie: zaopiniowania wniosku o ustanie mianowania na czas nieokreślony i rozwiązanie stosunku pracy z naucz

 

Uchwała nr 20/2014/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.
 • w sprawie: zaopiniowania wniosku o ustanie mianowania na czas nieokreślony i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku adiunkta, który nie posiada stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

Uchwała nr 21/2014/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.
 • w sprawie: zaopiniowania wniosku o ustanie mianowania na czas nieokreślony i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku adiunkta, który nie posiada stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

Uchwała nr 22/2014/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r
 • w sprawie: zaopiniowania wniosku o ustanie mianowania na czas nieokreślony i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku adiunkta, który nie posiada stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

Uchwała nr 23/2014/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.
 • w sprawie: zaopiniowania wniosku o ustanie mianowania na czas nieokreślony i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku adiunkta, który nie posiada stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

Uchwała nr 24/2014/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.
 • w sprawie: zaopiniowania wniosku o ustanie mianowania na czas nieokreślony i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku adiunkta, który nie posiada stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

Uchwała nr 25/2014/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.
 • w sprawie: zaopiniowania wniosku o nadanie Medalu „Za zasługi dla Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie”

 

Uchwała nr 26/2014/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.
 • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu kursu Instruktor sportu AWF w zakresie strzelectwa sportowego

 

Uchwała nr 27/2014/2015 z dnia 13 maja 2015 r.
 • w sprawie: nadania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej

 

Uchwała nr 28/2014/2015 z dnia 13 maja 2015 r.
 • w sprawie: zmiany składu osobowego komisji doktorskiej

 

Uchwała nr 29/2014/2015 z dnia 13 maja 2015 r
 • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Gimnastyki Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 30/2014/2015 z dnia 13 maja 2015 r.
 • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu kursu Instruktor sportu AWF w zakresie gimnastyki sportowej

 

Uchwała nr 31/2014/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.

 

Uchwała nr 32/2014/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.
 • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Antropologii i Antropomotoryki Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 33/2014/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.
 • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Wychowania Fizycznego Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 34/2014/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.
 • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Pracowni Gier i Zabaw oraz Ćwiczeń Muzyczno-Ruchowych Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 35/2014/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.
 • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Edukacji Zdrowotnej Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 36/2014/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.
 • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 37/2014/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.
 • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Teorii Sportu Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 38/2014/2015 z dnia 10 czerwca 2015
 • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Lekkiej Atletyki Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 39/2014/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.
 • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Koszykówki i Piłki Ręcznej Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 40/2014/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.
 • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Koszykówki i Piłki Ręcznej Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej

 

Uchwała nr 41/2014/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.
 • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Biologii i Anatomii Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 42/2014/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.
 • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Biomechaniki i Informatyki Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 43/2014/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.
 • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Fizjologii i Biochemii Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 44/2014/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.

 

Uchwała nr 45/2014/2015 z dnia 08 lipca 2015 r.
 • w sprawie: zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr 13/2014/2015 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu studenckich praktyk pedagogicznych w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 46/2014/2015 z dnia 08 lipca 2015 r.
 • w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu studenckich praktyk zawodowych na kierunku sport w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 47/2014/2015 z dnia 08 lipca 2015 r.

 

Uchwała nr 48/2014/2015 z dnia 08 lipca 2015 r.
 • w sprawie: zatwierdzenia zajęć ogólnouczelnianych lub zajęć na innym kierunku studiów – rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie: warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

 

Uchwała nr 49/2014/2015 z dnia 08 lipca 2015 r.
 • w sprawie: zamknięcia otwartego konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Lekkiej Atletyki Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 50/2014/2015 z dnia 08 lipca 2015 r.
 • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Lekkiej Atletyki Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 51/2014/2015 z dnia 09 września 2015 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Antropologii i Antropomotoryki Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 52/2014/2015 z dnia 09 września 2015 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Wychowania Fizycznego Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 53/2014/2015 z dnia 09 września 2015 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Pracowni Gier i Zabaw oraz Ćwiczeń Muzyczno-Ruchowych Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 54/2014/2015 z dnia 09 września 2015 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Edukacji Zdrowotnej Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 55/2014/2015 z dnia 09 września 2015 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 56/2014/2015 z dnia 09 września 2015 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Teorii Sportu Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 57/2014/2015 z dnia 09 września 2015 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Koszykówki i Piłki Ręcznej Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 58/2014/2015 z dnia 09 września 2015 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Koszykówki i Piłki Ręcznej Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 59/2014/2015 z dnia 09 września 2015 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Biologii i Anatomii Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 60/2014/2015 z dnia 09 września 2015 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Biomechaniki i Informatyki Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 61/2014/2015 z dnia 09 września 2015 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Fizjologii i Biochemii Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 62/2014/2015 z dnia 09 września 2015 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Lekkiej Atletyki Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 63/2014/2015 z dnia 09 września 2015 r.
 • w sprawie: Medalu Zygmunta Gilewicza