Rada WTIZ – archiwum 2014-2015

Rada WTIZ – archiwum 2014-2015

Uchwały Rady Wydziału
Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej
Rok akademicki 2014/2015

 • Uchwała nr 1/2014/2015 z dnia 9 październik 2014 r. – pobierz
  • w sprawie: udzielenia zgody na kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przez dr. hab. prof. AWF Wojciecha Piaseckiego.
 • Uchwała nr 2/2014/2015 z dnia 13 listopada 2014 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej ds. okresowej oceny nauczycieli akademickich
 • Uchwała nr 3/2014/2015 z dnia 13 listopada 2014 r. – pobierz
  • w sprawie: wyboru przedstawiciela z Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej do składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.
 • Uchwała nr 4/2014/2015 z dnia 13 listopada 2014 r. – pobierz
  • w sprawie: przyjęcia efektów kształcenia, programów i planów studiów dla kierunków: Turystyka i Rekreacja I i II stopnia, Kosmetologia I stopnia i Fizjoterapia I stopnia, realizowane dotychczas w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu.
   • Załącznik nr 1 tir I°: efekty kształcenia – pobierz
   • Załącznik nr 2 tir II°: efekty kształcenia – pobierz
    • program studiów dla roczników, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/13; 2013/14 – pobierz, 2014/15 – pobierz
    • plan studiów dla roczników, które rozpoczęły studia w roku akad. 2012/13; 2013/14 – pobierz, 2014/15 – pobierz
   • Załącznik nr 3 kosmetologia I°: efekty kształcenia – pobierz
   • Załącznik nr 4 fizjoterapia I°: efekty kształcenia – pobierz
 • Uchwała nr 5/2014/2015 z dnia 13 listopada 2014 r. – pobierz
  • w sprawie: przyjęcia Regulaminu dyplomowania na studiach I stopnia.
 • Uchwała nr 6/2014/2015 z dnia 13 listopada 2014 r. – pobierz
  • w sprawie: przyjęcia Regulaminu dyplomowania na studiach II stopnia.
 • Uchwała nr 7/2014/2015 z dnia 13 listopada 2014 r. – pobierz
  • w sprawie: upoważnienia pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015.
 • Uchwała nr 8/2014/2015 z dnia 13 listopada 2014 r. – pobierz
  • w sprawie: udzielenia zgody na kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia Dziekanowi dr. hab. prof. AWF Wojciechowi Piaseckiemu.
 • Uchwała nr 9/2014/2015 z dnia 11 grudnia 2014 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej.
 • Uchwała nr 10/2014/2015 z dnia 11 grudnia 2014 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu specjalizacji Pilotaż wycieczek na kierunku turystyka i rekreacja I°
 • Uchwała nr 11/2014/2015 z dnia 11 grudnia 2014 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu specjalizacji Żeglarz jachtowy na kierunku turystyka i rekreacja II°
 • Uchwała nr 12/2014/2015 z dnia 11 grudnia 2014 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu specjalizacji Instruktor rekreacji ruchowej – survival na kierunku turystyka i rekreacja I° i II°.
 • Uchwała nr 13/2014/2015 z dnia 11 grudnia 2014 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu kursu Instruktor rekreacji ruchowej AWF – narciarstwo zjazdowe
 • Uchwała nr 14/2014/2015 z dnia 11 grudnia 2014 r. – pobierz
  • w sprawie: zaopiniowania kandydatury dr Beaty Makaruk na stanowisko kierownika Zakładu Rekreacji w Katedrze Turystyki i Rekreacji w Wydziale Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej.
 • Uchwała nr 15/2014/2015 z dnia 11 grudnia 2014 r. – pobierz
  • w sprawie: upoważnienia Pana dr. Pawła Tarkowskiego do prowadzenia prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015
 • Uchwała nr 16/2014/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. – pobierz
  • w sprawie: przyjęcia Strategii rozwoju Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej na lata 2015-2016
 • Uchwała nr 17/2014/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. – pobierz
 • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu kursu Animator Sportu i Rekreacji.
 • Uchwała nr 18/2014/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. – pobierz

  • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu specjalizacji Instruktor rekreacji ruchowej- nordic walking na kierunku turystyka i rekreacja II°

 • Uchwała nr 19/2014/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. – pobierz

  • w sprawie: zgłoszenia kandydata do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
 • Uchwała nr 20/2014/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. – pobierz

  • w sprawie: upoważnienia Pani mgr Marty Leszko do prowadzenia prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia na kierunku Kosmetologia w roku akademickim 2014/2015
 • Uchwała nr 21/2014/2015 z dnia 12 marca 2015 r. – pobierz
  • w sprawie: zmiany w załączniku nr 2 do uchwały nr 4/2014/2015 z dnia 13 listopada 2014 r. Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w sprawie przyjęcia efektów kształcenia, programów i planów studiów dla kierunków: Turystyka i Rekreacja I i II stopnia, Kosmetologia I stopnia i Fizjoterapia I stopnia, realizowane dotychczas w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu.
 • Uchwała nr 22/2014/2015 z dnia 12 marca 2015 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu kursu Animator czasu wolnego.

 • Uchwała nr 23/2014/2015 z dnia 26 marca 2015 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania studiów stacjonarnych i niestacjonarnych IIº kierunku fizjoterapia.
 • Uchwała nr 24/2014/2015 z dnia 26 marca 2015 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia projektu efektów kształcenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych IIº kierunku fizjoterapia.

 • Uchwała nr 25/2014/2015 z dnia 26 marca 2015 r. – pobierz

  • w sprawie: zatwierdzenia limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2015/2016

 • Uchwała nr 26/2014/2015 z dnia 26 marca 2015 r. – pobierz

  • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu kursu Tenis- nauka gry.
 • Uchwała nr 27/2014/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia projektu planu i programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych IIº kierunku fizjoterapia o profilu praktycznym.

 • Uchwała nr 28/2014/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. – pobierz

  • w sprawie: przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016

 • Uchwała nr 29/2014/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. – pobierz

  • w sprawie: przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017

 • Uchwała nr 30/2014/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. – pobierz
  • w sprawie: zaopiniowania wniosku o ustanie mianowania na czas nieokreślony i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku adiunkta, który nie posiada stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 • Uchwała nr 31/2014/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. – pobierz
  • w sprawie: zaopiniowania wniosku o ustanie mianowania na czas nieokreślony i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku adiunkta, który nie posiada stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 • Uchwała nr 32/2014/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. – pobierz
  • w sprawie: zaopiniowania wniosku o ustanie mianowania na czas nieokreślony i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku adiunkta, który nie posiada stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 • Uchwała nr 33/2014/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. – pobierz
  • w sprawie: dostosowania planów i programów studiów do założeń ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.
   • Załącznik nr 1 – fizjoterapia
   • Załącznik nr 2 – kosmetologia
   • Załącznik nr 3 – tir Io
   • Załącznik nr 4 – tir IIo
 • Uchwała nr 34/2014/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizjoterapii
   Wydziału Turystyki i Zdrowia.
 • Uchwała nr 35/2014/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Zarządzania Wydziału Turystyki i Zdrowia.
 • Uchwała nr 36/2014/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Marketingu i Statystyki Wydziału Turystyki i Zdrowia.
 • Uchwała nr 37/2014/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Marketingu i Statystyki Wydziału Turystyki i Zdrowia.
 • Uchwała nr 38/2014/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Kosmetologii Wydziału Turystyki i Zdrowia.
 • Uchwała nr 39/2014/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. – pobierz
  • w sprawie: upoważnienia pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016.

 • Uchwała nr 40/2014/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. – pobierz

  • w sprawie: zmian w załączniku nr 3 do uchwały nr 6/2014/205 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu dyplomowania na studiach II stopnia.

 • Uchwała nr 41/2014/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. – pobierz

  • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu kursu Stylizacja rzęs metodą 1:1

 • Uchwała nr 42/2014/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. – pobierz
  • w sprawie: wprowadzenia regulaminu praktyk zawodowych na kierunku fizjoterapia Iº

   • Regulamin Praktyk Zawodowych Kierunku Fizjoterapia (studia I stopnia) – pobierz
    • Załącznik nr 1 do regulaminu praktyk – pobierz
    • Załącznik nr 2 do regulaminu praktyk – pobierz
    • Załącznik nr 3 do regulaminu praktyk – pobierz
    • Załącznik nr 4 do regulaminu praktyk – pobierz
    • Załącznik nr 5 do regulaminu praktyk – pobierz
 • Uchwała nr 43/2014/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. – pobierz
  • w sprawie: wprowadzenia regulaminu praktyk zawodowych na kierunku kosmetologia Iº

   • Regulamin Praktyk Zawodowych Kierunku Kosmetologia (studia I stopnia) – pobierz
    • Załącznik nr 1 do regulaminu praktyk – pobierz
    • Załącznik nr 2 do regulaminu praktyk – pobierz
    • Załącznik nr 3 do regulaminu praktyk – pobierz
    • Załącznik nr 4 do regulaminu praktyk – pobierz
 • Uchwała nr 44/2014/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu kursu Instruktor rekreacji ruchowej – Żeglarstwo deskowe
 • Uchwała nr 45/2014/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu kursu Dokształcający kurs masażu dla kierunku fizjoterapia
 • Uchwała nr 46/2014/2015 z dnia 10 września 2015 r. – pobierz
  • w sprawie: wprowadzenia regulaminu praktyk zawodowych na kierunku turystyka i rekreacja I stopnia
   • Regulamin Praktyk Zawodowych TiR – pobierz
    • Załącznik nr 1 do regulaminu praktyk – pobierz
    • Załącznik nr 2 do regulaminu praktyk – pobierz
    • Załącznik nr 3 do regulaminu praktyk – pobierz
    • Załącznik nr 4 do regulaminu praktyk – pobierz
    • Załącznik nr 5 do regulaminu praktyk – pobierz
    • Załącznik nr 6 do regulaminu praktyk – pobierz
 • Uchwała nr 47/2014/2015 z dnia 10 września 2015 r. – pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizjoterapii Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej
 • Uchwała nr 48/2014/2015 z dnia 10 września 2015 r. – pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Zarządzania Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej
 • Uchwała nr 49/2014/2015 z dnia 10 września 2015 r. – pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Marketingu i Statystyki Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej
 • Uchwała nr 50/2014/2015 z dnia 10 września 2015 r. – pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Marketingu i Statystyki Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej
 • Uchwała nr 51/2014/2015 z dnia 10 września 2015 r. – pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Kosmetologii Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej

 • Uchwała nr 52/2014/2015 z dnia 10 września 2015 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Biomedycznych Podstawa Fizjoterapii i Kosmetologii
 • Uchwała nr 53/2014/2015 z dnia 10 września 2015 r. – pobierz
  • w sprawie: przyznania Medalu Zygmunta Gilewicza