Rada WWFIS – archiwum 2012-2013

Rada WWFIS – archiwum 2012-2013

Uchwały Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej
Rok akademicki 2012/2013

Uchwała nr 1/2012/2013 z dnia 13 września 2012 r.
 • w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

 

Uchwała nr 2/2012/2013 z dnia 13 września 2012 r.
 • w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

 

Uchwała nr 3/2012/2013 z dnia 13 września 2012 r.
 • w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 4/2012/2013 z dnia 13 września 2012 r.
 • w sprawie: zaopiniowania kandydatur na Kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 5/2012/2013 z dnia 13 września 2012 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Kosmetologii Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 6/2012/2013 z dnia 13 września 2012 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Kosmetologii Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 7/2012/2013 z dnia 13 września 2012 r
 • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biochemii Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 8/2012/2013 z dnia 13 września 2012 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Biomedycznych Podstaw Fizjoterapii Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 9/2012/2013 z dnia 13 września 2012 r.
 • w sprawie: przyznania Medalu Zygmunta Gilewicza

 

Uchwała nr 10/2012/2013 z dnia 13 września 2012 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Fizjoterapii Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 11/2012/2013 z dnia 11 października 2012 r.
 • w sprawie: nadania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej

 

Uchwała nr 12/2012/2013 z dnia 11 października 2012 r.
 • w sprawie: nadania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej

 

Uchwała nr 13/2012/2013 z dnia 11 października 2012 r.

 

Uchwała nr 14/2012/2013 z dnia 11 października 2012 r.
 • w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej ds. okresowej oceny nauczycieli akademickich

 

Uchwała nr 15/2012/2013 z dnia 11 października 2012 r.
 • w sprawie: przyznania stypendium za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2012/2013

 

Uchwała nr 16/2012/2013 z dnia 15 listopada 2012 r.
 • w sprawie: nadania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej

 

Uchwała nr 17/2012/2013 z dnia 15 listopada 2012 r. -
 • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu kursu Korektywa i kompensacja

 

Uchwała nr 18/2012/2013 z dnia 15 listopada 2012 r.
 • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu kursu Instruktora rekreacji ruchowej fitness- nowoczesne formy gimnastyki

 

Uchwała nr 19/2012/2013 z dnia 20 grudnia 2012 r.
 • w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Rady Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Warszawa o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Jerzemu Sadowskiemu, pracownikowi Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 20/2012/2013 z dnia 20 grudnia 2012 r.
 • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu kursu Aqua fitness

 

Uchwała nr 21/2012/2013 z dnia 20 grudnia 2012 r.
 • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu kursu Instruktor rekreacji ruchowej AWF – narciarstwo zjazdowe

 

Uchwała nr 22/2012/2013 z dnia 20 grudnia 2012 r.
 • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu kursu Trener osobisty

 

Uchwała nr 23/2012/2013 z dnia 14 lutego 2013 r.
 • Strategia Rozwoju Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na lata 2012-2016 – strategia

 

Uchwała nr 24/2012/2013 z dnia 14 lutego 2013 r.
 • w sprawie: wyrażenia pozytywnej opinii w sprawie wydzielenia się z Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej nowego wydziału – Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej oraz powołania filii AWF w Warszawie obejmującej Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej oraz Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 25/2012/2013 z dnia 14 lutego 2013 r.
 • w sprawie: zgłoszenia kandydatów do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

 

Uchwała nr 26/2012/2013 z dnia 14 lutego 2013 r.
 • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu kursu Aktywna przyszła Mama

 

Uchwała nr 27/2012/2013 z dnia 14 marca 2013 r.
 • w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego

 

Uchwała nr 28/2012/2013 z dnia 14 marca 2013 r.
 • w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej

 

Uchwała nr 29/2012/2013 z dnia 14 marca 2013 r.
 • w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych

 

Uchwała nr 30/2012/2013 z dnia 14 marca 2013 r.
 • w sprawie: zaopiniowania wniosku o ustanie mianowania na czas nieokreślony i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku adiunkta, który nie posiada stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

Uchwała nr 31/2012/2013 z dnia 14 marca 2013 r.
 • sprawie: zaopiniowania wniosku o ustanie mianowania na czas nieokreślony i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku adiunkta, który nie posiada stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

Uchwała nr 32/2012/2013 z dnia 14 marca 2013 r.
 • w sprawie: zaopiniowania wniosku o ustanie mianowania na czas nieokreślony i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku adiunkta, który nie posiada stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

Uchwała nr 33/2012/2013 z dnia 14 marca 2013 r.
 • w sprawie: zaopiniowania wniosku o ustanie mianowania na czas nieokreślony i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku adiunkta, który nie posiada stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

Uchwała nr 34/2012/2013 z dnia 14 marca 2013 r.
 • w sprawie: zaopiniowania wniosku o ustanie mianowania na czas nieokreślony i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku adiunkta, który nie posiada stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

Uchwała nr 35/2012/2013 z dnia 14 marca 2013 r.
 • w sprawie: zaopiniowania wniosku o ustanie mianowania na czas nieokreślony i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku adiunkta, który nie posiada stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

Uchwała nr 36/2012/2013 z dnia 14 marca 2013 r.
 • w sprawie: zaopiniowania wniosku o ustanie mianowania na czas nieokreślony i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku adiunkta, który nie posiada stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

Uchwała nr 37/2012/2013 z dnia 14 marca 2013 r.
 • w sprawie: zaopiniowania wniosku o ustanie mianowania na czas nieokreślony i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku adiunkta, który nie posiada stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

Uchwała nr 38/2012/2013 z dnia 14 marca 2013 r.
 • w sprawie: zaopiniowania wniosku o ustanie mianowania na czas nieokreślony i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku adiunkta, który nie posiada stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

Uchwała nr 39/2012/2013 z dnia 14 marca 2013 r.
 • w sprawie: zatwierdzenia limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2013/2014

 

Uchwała nr 40/2012/2013 z dnia 14 marca 2013 r.
 • w sprawie: przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015

 

Uchwała nr 41/2012/2013 z dnia 14 marca 2013 r.
 • w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Piłki Nożnej i Siatkowej Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 42/2012/2013 z dnia 14 marca 2013 r.
 • w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Korektywy i Kompensacji Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 43/2012/2013 z dnia 14 marca 2013 r.
 • w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko wykładowcy w Pracowni Gier i Zabaw oraz Ćwiczeń Muzyczno-Ruchowych Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 44/2012/2013 z dnia 14 marca 2013 r.
 • w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Pedagogiki Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 45/2012/2013 z dnia 14 marca 2013 r.
 • w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Fizjologii i Biochemii Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 46/2012/2013 z dnia 14 marca 2013 r.
 • w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Fizjologii i Biochemii Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 47/2012/2013 z dnia 14 marca 2013 r.
 • w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Biologii i Anatomii Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 48/2012/2013 z dnia 14 marca 2013 r.
 • w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Marketingu i Statystyki Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 49/2012/2013 z dnia 14 marca 2013 r.
 • w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Rehabilitacji Medycznej Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 50/2012/2013 z dnia 14 marca 2013 r.
 • w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Rehabilitacji Medycznej Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskie

 

Uchwała nr 51/2012/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r.
 • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu kursu Adaptacja do środowiska wodnego niemowląt i małych dzieci

 

Uchwała nr 52/2012/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r.
 • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu kursu Nordic Walking

 

Uchwała nr 53/2012/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r.
 • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu kursu Żeglarstwo deskowe

 

Uchwała nr 54/2012/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r.
 • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu kursu Stylizacja paznokci

 

Uchwała nr 55/2012/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r.
 • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu kursu Wizaż z elementami stylizacji

 

Uchwała nr 56/2012/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r.st
 • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu kursu Trener klasy pierwszej w lekkoatletyce

 

Uchwała nr 57/2012/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r.
 • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu kursu Trener klasy pierwszej w zapasach

 

Uchwała nr 58/2012/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r.
 • w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału

 

Uchwała nr 59/2012/2013 z dnia 16 maja 2013 r.
 • w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 60/2012/2013 z dnia 16 maja 2013 r.
 • w sprawie: przyjęcia nowego Regulaminu dyplomowania na studiach II stopnia

 

Uchwała nr 61/2012/2013 z dnia 16 maja 2013 r.
 • w sprawie: zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr 40/2012/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 roku Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015

 

Uchwała nr 62/2012/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.
 • w sprawie: wyboru przedstawiciela z Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej do składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

 

Uchwała nr 63/2012/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Piłki Nożnej i Siatkowej Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 64/2012/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Korektywy i Kompensacji Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 65/2012/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko wykładowcy w Pracowni Gier i Zabaw oraz Ćwiczeń Muzyczno-Ruchowych Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 66/2012/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Pedagogiki Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 67/2012/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Fizjologii i Biochemii Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 68/2012/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Fizjologii i Biochemii Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 69/2012/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Biologii i Anatomii Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 70/2012/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Marketingu i Statystyki Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 71/2012/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Rehabilitacji Medycznej Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 72/2012/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Rehabilitacji Medycznej Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 73/2012/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.
 • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Rehabilitacji Medycznej Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 74/2012/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r.
 • w sprawie: zmian w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 53/2011/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej w sprawie zatwierdzenia planów i programów studiów

 

Uchwała nr 75/2012/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
 • w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego

 

Uchwała nr 76/2012/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
 • w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej

 

Uchwała nr 77/2012/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
 • w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych

 

Uchwała nr 78/2012/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej