RADA WWFIS – ARCHIWUM 2013-2014

RADA WWFIS – ARCHIWUM 2013-2014

Uchwały Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej
Rok akademicki 2013/2014

 

Uchwała nr 1/2013/2014 z dnia 12 września 2013 r.
 • w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego

 

Uchwała nr 2/2013/2014 z dnia 12 września 2013 r
 • w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej

 

Uchwała nr 3/2013/2014 z dnia 12 września 2013 r.
 • w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych

 

Uchwała nr 4/2013/2014 z dnia 12 września 2013 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Rehabilitacji Medycznej Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 5/2013/2014 z dnia 12 września 2013 r.
 • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pływania i Ratownictwa Wodnego Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 6/2013/2014 z dnia 12 września 2013 r.
 • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Rekreacji Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 7/2013/2014 z dnia 12 września 2013 r.
 • w sprawie: przyznania Medalu Zygmunta Gilewicza

 

Uchwała nr 8/2013/2014 z dnia 10 października 2013 r.

 

Uchwała nr 9/2013/2014 z dnia 10 października 2013 r.
 • w sprawie: przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014

 

Uchwała nr 10/2013/2014 z dnia 10 października 2013 r.
 • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu kursu Trener sportu AWF w zakresie pływania

 

Uchwała nr 11/2013/2014 z dnia 10 października 2013 r.
 • w sprawie: uchylenia Regulaminu postępowania w przewodach doktorskich

 

Uchwała nr 12/2013/2014 z dnia 14 listopada 2013 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pływania i Ratownictwa Wodnego Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 13/2013/2014 z dnia 14 listopada 2013 r
 • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Rekreacji Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 14/2013/2014 z dnia 14 listopada 2013 r. -
 • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu studiów podyplomowych Taniec

 

Uchwała nr 15/2013/2014 z dnia 14 listopada 2013 r.
 • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu kursu Zagęszczanie i przedłużanie rzęs metodą 1:1

 

Uchwała nr 16/2013/2014 z dnia 12 grudnia 2013 r.
 • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu kursu Instruktor sportu AWF w zakresie pływania

 

Uchwała nr 17/2013/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r.
 • w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanych zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 18/2013/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r.
 • w sprawie: zgłoszenia kandydatów do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

 

Uchwała nr 19/2013/2014 z dnia 13 lutego 2014 r.
 • w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego

 

Uchwała nr 20/2013/2014 z dnia 13 lutego 2014 r.
 • w sprawie: powołania komisji doktorskiej

 

Uchwała nr 21/2013/2014 z dnia 13 lutego 2014 r
 • w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych

 

Uchwała nr 22/2013/2014 z dnia 13 lutego 2014 r.
 • w sprawie: zmian w składzie komisji egzaminacyjnej

 

Uchwała nr 23/2013/2014 z dnia 13 lutego 2014 r.
 • w sprawie: zatwierdzenia limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2014/2015

 

Uchwała nr 24/2013/2014 z dnia 13 marca 2014 r.
 • w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego

 

Uchwała nr 25/2013/2014 z dnia 13 marca 2014 r.
 • w sprawie: powołania komisji doktorskiej

 

Uchwała nr 26/2013/2014 z dnia 13 marca 2014 r.
 • w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych

 

Uchwała nr 27/2013/2014 z dnia 13 marca 2014 r.
 • w sprawie: powołania Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Oceniającej do okresowej oceny dr hab. prof. AWF Krystyny Górniak

 

Uchwała nr 28/2013/2014 z dnia 13 marca 2014 r.

 

Uchwała nr 29/2013/2014 z dnia 13 marca 2014 r.
 • w sprawie: zatwierdzenia programu studiów podyplomowych Taniec

 

Uchwała nr 30/2013/2014 z dnia 13 marca 2014 r.
 • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu kursu Instruktor rekreacji ruchowej AWF Survival

 

Uchwała nr 31/2013/2014 z dnia 13 marca 2014 r.
 • w sprawie: przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016

 

Uchwała nr 32/2013/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r.
 • w sprawie: zatwierdzenia programu i planu specjalności na kierunku turystyka i rekreacja IIo Menedżer turystyki, rekreacji i hotelarstwa

 

Uchwała nr 33/2013/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r.
 • w sprawie: zatwierdzenia programu i planu specjalności na kierunku turystyka i rekreacja IIo Organizacja wydarzeń turystycznych, sportowych, rekreacyjnych, kulturowych – event menedżer

 

Uchwała nr 34/2013/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r.

 

Uchwała nr 35/2013/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r.

 

Uchwała nr 36/2013/2014 z dnia 08 maja 2014 r.
 • w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji ds. Nauki i Projektów Badawczych

 

Uchwała nr 37/2013/2014 z dnia 08 maja 2014 r.
 • w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej dla Wydziału Turystyki i Zdrowia

 

Uchwała nr 38/2013/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.
 • w sprawie: zamknięcia przewodu doktorskiego

 

Uchwała nr 39/2013/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. (BRAK PLIKU)
 • w sprawie: zmiany składu osobowego komisji doktorskiej

 

Uchwała nr 40/2013/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.
 • w sprawie: zmian w składzie komisji egzaminacyjnych

 

Uchwała nr 41/2013/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.
 • w sprawie: zmian w składzie komisji egzaminacyjnej

 

Uchwała nr 42/2013/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.
 • w sprawie: zmiany wyboru egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej

 

Uchwała nr 43/2013/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.
 • w sprawie: zatwierdzenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 44/2013/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.
 • w sprawie: zmian załączniku nr 1 i nr 5 do uchwały nr 53/2011/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej w sprawie zatwierdzenia planów i programów studiów

 

Uchwała nr 45/2013/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.
 • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Biologii i Anatomii Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 46/2013/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.
 • w sprawie: w sprawie zatwierdzenia projektu efektów kształcenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych IIo kierunku fizjoterapia

 

Uchwała nr 47/2013/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.

 

Uchwała nr 48/2013/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.
 • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Fizjoterapii Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 49/2013/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.
 • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Biologii i Anatomii Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 50/2013/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.
 • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu kursu Instruktor rekreacji ruchowej AWF Samoobrona

 

Uchwała nr 51/2013/2014 z dnia 10 lipca 2014 r.
 • w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej

 

Uchwała nr 52/2013/2014 z dnia 10 lipca 2014 r.
 • w sprawie: zmiany składu osobowego komisji doktorskiej

 

Uchwała nr 53/2013/2014 z dnia 10 lipca 2014 r.
 • w sprawie: zmiany składu osobowego komisji doktorskiej

 

Uchwała nr 54/2013/2014 z dnia 10 lipca 2014 r.
 • w sprawie: zmiany składu osobowego komisji doktorskiej

 

Uchwała nr 55/2013/2014 z dnia 10 lipca 2014 r.
 • w sprawie: zmiany składu osobowego komisji doktorskiej

 

Uchwała nr 56/2013/2014 z dnia 10 lipca 2014 r.
 • w sprawie: zmiany składu osobowego komisji doktorskiej

 

Uchwała nr 57/2013/2014 z dnia 10 lipca 2014 r.
 • w sprawie: zmiany składu osobowego komisji doktorskiej

 

Uchwała nr 58/2013/2014 z dnia 10 lipca 2014 r.
 • w sprawie: zmiany składu osobowego komisji doktorskiej

 

Uchwała nr 59/2013/2014 z dnia 10 lipca 2014 r.
 • w sprawie: zmiany składu osobowego komisji doktorskiej

 

Uchwała nr 60/2013/2014 z dnia 10 lipca 2014 r.
 • w sprawie: zmian w załączniku do uchwały nr 11/2013/3014 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchylenia Regulaminu postępowania w przewodach doktorskich

 

Uchwała nr 61/2013/2014 z dnia 10 lipca 2014 r.
 • w sprawie: przyjęcia nowego Regulaminu dyplomowania na studiach I stopnia
Uchwała nr 62/2013/2014 z dnia 10 lipca 2014 r.
 • w sprawie: zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr 60/2012/2013 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie: przyjęcia nowego Regulaminu dyplomowania na studiach II stopnia

 

Uchwała nr 63/2013/2014 z dnia 10 lipca 2014 r.
 • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Lekkiej Atletyki Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 64/2013/2014 z dnia 12 września 2014 r.
 • w sprawie: przyznania Medalu Zygmunta Gilewicza

 

Uchwała nr 65/2013/2014 z dnia 12 września 2014 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Fizjoterapii Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 66/2013/2014 z dnia 12 września 2014 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Biologii i Anatomii Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 67/2013/2014 z dnia 18 września 2014 r.
 • w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

 

Uchwała nr 68/2013/2014 z dnia 18 września 2014 r.
 • w sprawie: udzielenia urlopu naukowego

 

Uchwała nr 69/2013/2014 z dnia 18 września 2014 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Lekkiej Atletyki Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 70/2013/2014 z dnia 18 września 2014 r.

 

Uchwała nr 71/2013/2014 z dnia 18 września 2014 r.
 • w sprawie: zatwierdzenia projektu planu i programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych IIo kierunku fizjoterapia o profilu praktycznym

 

Uchwała nr 72/2013/2014 z dnia 18 września 2014 r.
 • w sprawie: zmiany składu osobowego Wydziałowej Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich