Rada WWFIS – archiwum 2015-2016

Rada WWFIS – archiwum 2015-2016

Uchwały Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Rok akademicki 2015/2016

 

Uchwała nr 1/2015/2016 z dnia 07 października 2015 r.
 • w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego

 

Uchwała nr 2/2015/2016 z dnia 07 października 2015 r.
 • w sprawie: powołania komisji doktorskiej

 

Uchwała nr 3/2015/2016 z dnia 07 października 2015 r.
 • w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych

 

Uchwała nr 4/2015/2016 z dnia 07 października 2015 r.
 • w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się na kadencję 2012-2016

 

Uchwała nr 5/2015/2016 z dnia 07 października 2015 r.
 • w sprawie: zatwierdzenia programu specjalizacji instruktorskiej Trener przygotowania motoryczneg

 

Uchwała nr 6/2015/2016 z dnia 07 października 2015 r.
 • w sprawie: przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

 

Uchwała nr 7/2015/2016 z dnia 04 listopada 2015 r.
 • w sprawie: wygaśnięcia mandatu członka rady wydziału z grupy przedstawicieli studentów

 

Uchwała nr 8/2015/2016 z dnia 04 listopada 2015 r.
 • w sprawie: powołania przewodniczącego wydziałowej komisji wyborczej na kadencję 2016-2020

 

Uchwała nr 9/2015/2016 z dnia 04 listopada 2015 r.
 • w sprawie: powołania wydziałowej komisji wyborczej na kadencję 2016-2020

 

Uchwała nr 10/2015/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r.
 • w sprawie: zgłoszenia kandydatów do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

 

Uchwała nr 11/2015/2016 z dnia 09 marca 2016 r.

 

Uchwała nr 12/2015/2016 z dnia 09 marca 2016 r.
 • w sprawie: udzielenia urlopu naukowego

 

Uchwała nr 13/2015/2016 z dnia 09 marca 2016 r.
 • w sprawie: zgłoszenia przedstawiciela do Odwoławczej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się

 

Uchwała nr 14/2015/2016 z dnia 09 marca 2016 r.
 • w sprawie: zmiany składu osobowego komisji doktorskiej

 

Uchwała nr 15/2015/2016 z dnia 09 marca 2016 r.
 • w sprawie: powołania Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Oceniającej do okresowej oceny dr hab. prof. AWF Krystyny Górniak

 

Uchwała nr 16/2015/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
 • w sprawie: wygaśnięcia mandatu członka rady wydziału z grupy przedstawicieli studentów

 

Uchwała nr 17/2015/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
 • w sprawie: przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia Io i IIo kierunku wychowanie fizyczne oraz Io kierunku sport w roku akademickim 2017/2018

 

Uchwała nr 18/2015/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
 • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu kursu Instruktor sportu AWF w zakresie zapasów

 

Uchwała nr 19/2015/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
 • w sprawie: zaopiniowania wniosku o ustanie mianowania na czas nieokreślony i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku adiunkta, który nie posiada stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

Uchwała nr 20/2015/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
 • w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej

 

Uchwała nr 21/2015/2016 z dnia 11 maja 2016 r.

 

Uchwała nr 22/2015/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
 • w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej

 

Uchwała nr 23/2015/2016 z dnia 08 czerwca 2016 r.
 • w sprawie: zaopiniowania wniosku w sprawie utworzenia nowej struktury organizacyjnej Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z początkiem roku akademickiego 2016/2017

 

Uchwała nr 24/2015/2016 z dnia 08 czerwca 2016 r.
 • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Wychowania Fizycznego Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 25/2015/2016 z dnia 08 czerwca 2016 r.
 • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Wychowania Fizycznego Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 26/2015/2016 z dnia 08 czerwca 2016 r.
 • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Teorii i Praktyki Sportu Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 27/2015/2016 z dnia 08 czerwca 2016 r.
 • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Teorii i Praktyki Sportu Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 28/2015/2016 z dnia 08 czerwca 2016 r.
 • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Teorii i Praktyki Sportu Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 29/2015/2016 z dnia 08 czerwca 2016 r.
 • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Nauk Przyrodniczych Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 30/2015/2016 z dnia 08 czerwca 2016 r.
 • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Nauk Przyrodniczych Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 31/2015/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
 • w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego

 

Uchwała nr 32/2015/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
 • w sprawie: powołania komisji doktorskiej

 

Uchwała nr 33/2015/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
 • w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych

 

Uchwała nr 34/2015/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.
 • w sprawie: zatwierdzenia limitów przyjęć na studia Io i IIo kierunku wychowanie fizyczne oraz Io kierunku sport w roku akademickim 2016/2017

 

Uchwała nr 35/2015/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r

 

Uchwała nr 36/2015/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
 • w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

 

Uchwała nr 37/2015/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
 • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Teorii i Praktyki Sportu Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 38/2015/2016 z dnia 13 lipca 2016 r.
 • w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej za okres kadencji 2012-2016

 

Uchwała nr 39/2015/2016 z dnia 13 lipca 2016 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Wychowania Fizycznego Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 40/2015/2016 z dnia 13 lipca r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Wychowania Fizycznego Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 41/2015/2016 z dnia 13 lipca 2016 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Teorii i Praktyki Sportu Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 42/2015/2016 z dnia 13 lipca 2016 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Teorii i Praktyki Sportu Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 43/2015/2016 z dnia 13 lipca 2016 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Teorii i Praktyki Sportu Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 44/2015/2016 z dnia 13 lipca 2016 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Nauk Przyrodniczych Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Uchwała nr 45/2015/2016 z dnia 13 lipca 2016 r.
 • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Nauk Przyrodniczych Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 

Sprawozdanie z działalności Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 13 lipca 2016 r.
 • za okres kadencji 2012 – 2016