Rada WWFIS – archiwum 2018/2019

Rada WWFIS – archiwum 2018/2019

Uchwały Rady Wydziału
Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej
Rok akademicki 2018/2019 

 • Uchwała nr 59/2018/2019 z dnia 18 września 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: dostosowania programów studiów do wymogów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 209 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

 • Uchwała nr 58/2018/2019 z dnia 11 września 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród Rektora dla nauczycieli akademickich
 • Uchwała nr 57/2018/2019 z dnia 11 września 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: przyznania medalu Zygmunta Gilewicza
 • Uchwała nr 56/2018/2019 z dnia 11 września 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 2 na stanowisko asystenta w Zakładzie Lekkiej Atletyki i Pływania w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Uchwała nr 55/2018/2019 z dnia 11 września 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 1 na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Gier Sportowych w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Uchwała nr 54/2018/2019 z dnia 10 lipca 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: zmian w Regulaminie dyplomowania na studiach I i II stopnia w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

 • Uchwała nr 53/2018/2019 z dnia 10 lipca 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia zmian w planach studiów na kierunkach: Wychowanie Fizyczne (pierwszego stopnia), Sport – piłka nożna (pierwszego stopnia), Trener Personalny (pierwszego stopnia).

 • Uchwała nr 52/2018/2019 z dnia 10 lipca 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: nadania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej (dr) Lucynynie Dołowskiej-Żabce
 • Uchwała nr 51/2018/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: opinii Rady Wydziału Fizycznego i Sportu dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu nr 2 na stanowisko asystenta w Zakładzie Lekkiej Atletyki i Pływania w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Uchwała nr 50/2018/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: opinii Rady Wydziału Fizycznego i Sportu dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu nr 1 na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Gier Sportowych w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Uchwała nr 49/2018/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej (dr) Lucyny Dołowskiej-Żabki i dopuszczeniu jej do publicznej obrony
 • Uchwała nr 48/2018/2019 z dnia 15 maja 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: zmiany w składzie osobowym Wydziałowej Komisji Oceniającej ds. Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020
 • Uchwała nr 47/2018/2019 z dnia 15 maja 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: zgłoszenia kandydata do Rady Uczelni
 • Uchwała nr 46/2018/2019 z dnia 15 maja 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej nowotworzonego wydziału wynikającej z włączenia dotychczasowego Wydziału Turystyki i Zdrowia do Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Uchwała nr 45/2018/2019 z dnia 15 maja 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej (dr) Lucyny Dołowskiej-Żabki
 • Uchwała nr 44/2018/2019 z dnia 15 maja 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: nadania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Jarosławowi Kisielowi
 • Uchwała nr 43/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: zmiany wyboru egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim (dr) Lucyny Dołowskiej-Żabki
 • Uchwała nr 42/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Wiśniowskiego
 • Uchwała nr 41/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Wiśniowskiego
 • Uchwała nr 40/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Pawła Wiśniowskiego
 • Uchwała nr 39/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr inż. Anny Galczak-Kondraciuk
 • Uchwała nr 38/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Anny Galczak-Kondraciuk
 • Uchwała nr 37/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Galczak-Kondraciuk
 • Uchwała nr 36/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Dębowskiej
 • Uchwała nr 35/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Dębowskiej
 • Uchwała nr 34/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Dębowskiej
 • Uchwała nr 33/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia limitów przyjęć na studia
 • Uchwała nr 32/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: przyjęcia warunków i trybu rekrutacji

 • Uchwała nr 31/2018/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: aktualizacji efektów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia

 • Uchwała nr 30/2018/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Kisiela i dopuszczenia jej do publicznej obrony
 • Uchwała nr 29/2018/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Pawła Krawczyka
 • Uchwała nr 28/2018/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Pawła Krawczyka
 • Uchwała nr 27/2018/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Pawła Krawczyka
 • Uchwała nr 26/2018/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Ewy Waldzińskiej
 • Uchwała nr 25/2018/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Ewy Waldzińskiej
 • Uchwała nr 24/2018/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Ewy Waldzińskiej
 • Uchwała nr 23/2018/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Marty Nogal
 • Uchwała nr 22/2018/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Marty Nogal
 • Uchwała nr 21/2018/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marty Nogal
 • Uchwała nr 20/2018/2019 z dnia 13 marca 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału z grupy przedstawicieli pracowników administracji
 • Uchwała nr 19/2018/2019 z dnia 13 marca 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Klimczak
 • Uchwała nr 18/2018/2019 z dnia 13 marca 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: upoważnienia pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia prac dyplomowanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020

 • Uchwała nr 17/2018/2019 z dnia 13 marca 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Cieślińskiego
 • Uchwała nr 16/2018/2019 z dnia 13 marca 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Cieślińskiego
 • Uchwała nr 15/2018/2019 z dnia 13 marca 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Macieja Cieślińskiego
 • Uchwała nr 14/2018/2019 z dnia 13 marca 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Bzdawskiego
 • Uchwała nr 13/2018/2019 z dnia 13 marca 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Bzdawskiego
 • Uchwała nr 12/2018/2019 z dnia 13 marca 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Macieja Bzdawskiego
 • Uchwała nr 11/2018/2019 z dnia 16 stycznia 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Kisiela
 • Uchwała nr 10/2018/2019 z dnia 16 stycznia 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: nadania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej mgr inż. Tomaszowi Sacewiczowi
 • Uchwała nr 9/2018/2019 z dnia 12 grudnia 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 15 na stanowisko adiunkta w Zakładzie Lekkiej Atletyki i Pływania w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Uchwała nr 8/2018/2019 z dnia 12 grudnia 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 14 na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii i Technologii Treningu Sportowego w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Uchwała nr 7/2018/2019 z dnia 12 grudnia 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Sacewicza i dopuszczenia jej do publicznej obrony
 • Uchwała nr 6/2018/2019 z dnia 14 listopada 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału z grupy przedstawicieli studentów
 • Uchwała nr 5/2018/2019 z dnia 17 października 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenie programu specjalizacji instruktorskiej Aqua fitness na studiach I i II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne

 • Uchwała nr 4/2018/2019 z dnia 17 października 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród Rektora dla nauczycieli akademickich
 • Uchwała nr 3/2018/2019 z dnia 17 października 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z oceny własnej jednostki za rok akademicki 2017/2018

 • Uchwała nr 2/2018/2019 z dnia 17 października 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: opinii Rady Wydziału Fizycznego i sportu dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu nr 15 na stanowisko adiunkta w Zakładzie Lekkiej Atletyki i Pływania w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Uchwała nr 1/2018/2019 z dnia 17 października 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: opinii Rady Wydziału Fizycznego i sportu dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu nr 14 na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii i Technologii Treningu Sportowego w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu