Rada WTIZ – archiwum 2018/2019

Rada WTIZ – archiwum 2018/2019

Uchwały Rady Wydziału
Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej
Rok akademicki 2018/2019

 • Uchwała nr 17/2018/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia zmian w programie studiów stacjonarnych Io na kierunku Terapia Zajęciowa
 • Uchwała nr 16/2018/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia zmian w programie studiów stacjonarnych Io na kierunku Turystyka i Rekreacja
 • Uchwała nr 15/2018/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia zmian w programie studiów stacjonarnych Io na kierunku Kosmetologia.
 • Uchwała nr 14/2018/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: zmian w Regulaminie dyplomowania na studiach II stopnia
 • Uchwała nr 13/2018/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: zmian w Regulaminie dyplomowania na studiach I stopnia

 • Uchwała nr 12/2018/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenie planu i programu kursu Tenis – nauka gry (poziom średniozaawansowany)

 • Uchwała nr 11/2018/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2019/2020

 • Uchwała nr 10/2018/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: przyjęcia zasad i trybu przyjęć na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego dla kandydatów na studia w roku akademickim 2020/2021

 • Uchwała nr 9/2018/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. – pobierz
  • w sprawie: określenia dyscyplin wiodących dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Turystyki i Zdrowia

 • Uchwała nr 8/2018/2019 z dnia 13 grudnia 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: zmian w Regulaminie dyplomowania na studiach II stopnia.
 • Uchwała nr 7/2018/2019 z dnia 13 grudnia 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: zmian w Regulaminie dyplomowania na studiach I stopnia.
 • Uchwała nr 6/2018/2019 z dnia 13 grudnia 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia na podstawie § 71 Statutu Uczelni.
 • Uchwała nr 5/2018/2019 z dnia 11 października 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z oceny własnej jednostki za rok akademicki 2017/2018

 • Uchwała nr 4/2018/2019 z dnia 11 października 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: upoważnienia pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2018/2019.
 • Uchwała nr 3/2018/2019 z dnia 11 października 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.
 • Uchwała nr 2/2018/2019 z dnia 11 października 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu trzech członków Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia na podstawie § 71 Statutu Uczelni.
 • Uchwała nr 1/2018/2019 z dnia 11 października 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: zaopiniowania kandydatur do przyznania nagród Rektora AWF