Rada WWFIS – archiwum 2016-2017

Rada WWFIS – archiwum 2016-2017

Uchwały Rady Wydziału
Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej
Rok akademicki 2016/2017

 • Uchwała nr 55/2016/2017 z dnia 13 września 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zaopiniowania kandydatów na kierowników nowo powołanych zakładów Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 
 • Uchwała nr 54/2016/2017 z dnia 13 września 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: przyznania medalu Zygmunta Gilewicza 
 • Uchwała nr 53/2016/2017 z dnia 13 września 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Sportów Indywidualnych w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu 
 • Uchwała nr 52/2016/2017 z dnia 13 września 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Teorii i Technologii Treningu Sportowego w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu 
 • Uchwała nr 51/2016/2017 z dnia 13 września 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim (dr) Lucyny Dołowskiej- Żabki 
 • Uchwała nr 50/2016/2017 z dnia 13 września 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim (dr) Lucyny Dołowskiej-Żabki 
 • Uchwała nr 49/2016/2017 z dnia 13 września 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego (dr) Lucyny Dołowskiej Żabki 
 • Uchwała nr 48/2016/2017 z dnia 13 września 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Szyszki 
 • Uchwała nr 47/2016/2017 z dnia 13 września 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: nadania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Paulinie Szyszce 
 • Uchwała nr 46/2016/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pedagogiki i Psychologii w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu 
 • Uchwała nr 45/2016/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Sportów Indywidualnych w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu 
 • Uchwała nr 44/2016/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 
 • Uchwała nr 43/2016/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Teorii i Technologii Treningu Sportowego w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu 
 • Uchwała nr 42/2016/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Starzaka 
 • Uchwała nr 41/2016/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Starzaka 
 • Uchwała nr 40/2016/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Marcina Starzaka 
 • Uchwała nr 39/2016/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Szyszki i dopuszczenia jej do publicznej obrony 
 • Uchwała nr 38/2016/2017 z dnia 10 maja 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu studiów na specjalności piłka nożna na kierunku sport
 • Uchwała nr 37/2016/2017 z dnia 10 maja 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Szyszki 
 • Uchwała nr 36/2016/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu kursu dokształcającego „Somatic Movement Education”
 • Uchwała nr 35/2016/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na kierunkach studiów prowadzonych przez WWFiS w roku akademickim 2018/2019
 • Uchwała nr 34/2016/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia limitów przyjęć na kierunkach studiów prowadzonych przez WWFiS w roku akademickim 2017/2018 
 • Uchwała nr 33/2016/2017 z dnia 8 marca 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu kursu instruktorskiego z Korfballu
 • Uchwała nr 32/2016/2017 z dnia 8 marca 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: upoważnienia pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych do prowadzenia prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018
 • Uchwała nr 31/2016/2017 z dnia 8 marca 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego 
 • Uchwała nr 30/2016/2017 z dnia 8 marca 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zmian w Regulaminach dyplomowania na studiach I i II stopnia
 • Regulamin dyplomowania na studiach I stopnia w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej – pobierz
 • Regulamin dyplomowania na studiach II stopnia w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej – pobierz 
 • Uchwała nr 29/2016/2017 z dnia 8 marca 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zmian w składzie Wydziałowej Komisji Nauki 
 • Uchwała nr 28/2016/2017 z dnia 8 marca 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: wygaśnięcia mandatu członka Rady Wydziału z grupy nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy dr hab. i prof. nadzw. 
 • Uchwała nr 27/2016/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zmian w Regulaminie dyplomowania na studiach I stopnia
  • Załącznik nr 1 – pobierz

 • Uchwała nr 26/2016/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zmian w załączniku do uchwały nr 11/2013/2014 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchylenia Regulaminu postępowania w przewodach doktorskich
 • Uchwała nr 25/2016/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zgłoszenia kandydata do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 
 • Uchwała nr 24/2016/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: uznania dyplomu Pani Juliji Bogdanovej za równoważny z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych na poziomie studiów pierwszego stopnia i tytułem zawodowym licencjata 
 • Uchwała nr 23/2016/2017 z dnia 21 grudnia 2016 r. – pobierz
  • Uchwała nr 22/2016/2017 z dnia 21 grudnia 2016 r. – pobierz
   • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu 
 • Uchwała nr 19/2016/2017 z dnia 9 listopada 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Nauki 
 • Uchwała nr 21/2016/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zmiany wyboru egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Klimczak 
 • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu studiów stacjonarnych I° na kierunku trener personalny
 • Uchwała nr 20/2016/2017 z dnia 9 listopada 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z oceny własnej jednostki za rok akademicki 2015/2016
 • Uchwała nr 18/2016/2017 z dnia 9 listopada 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów
 • Uchwała nr 17/2016/2017 z dnia 9 listopada 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania kandydatów Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej do Komisji Dyscyplinarnych 
 • Uchwała nr 16/2016/2017 z dnia 9 listopada 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej ds. Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020
 • Uchwała nr 15/2016/2017 z dnia 9 listopada 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: nadania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Dorocie Drabarek 
 • Uchwała nr 14/2016/2017 z dnia 12 października 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: zgłoszenia przedstawiciela do Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 
 • Uchwała nr 13/2016/2017 z dnia 12 października 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: zgłoszenia przedstawiciela do Odwoławczej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się 
 • Uchwała nr 12/2016/2017 z dnia 12 października 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się na kadencję 2016-2020 
 • Uchwała nr 11/2016/2017 z dnia 12 października 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia przedmiotowych efektów kształcenia i programu przedmiotów ogólnouczelnianych Joga dla zdrowia i Świadomość ciała w pracy z ludźmi 
 • Uchwała nr 10/2016/2017 z dnia 12 października 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia projektu efektów kształcenia studiów stacjonarnych I° na kierunku trener personalny
 • Uchwała nr 9/2016/2017 z dnia 12 października 2016 r. – pobierz
 • w sprawie: przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne I° kierunku trener personalny w roku akademickim 2017/2018
 • Uchwała nr 8/2016/2017 z dnia 12 października 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania studiów stacjonarnych I° kierunku trener personalny 
 • Uchwała nr 7/2016/2017 z dnia 12 października 2016 r. – pobierz
 • w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Doroty Drabarek i dopuszczenia jej do publicznej obrony 
 • Uchwała nr 6/2016/2017 z dnia 12 września 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia programu specjalizacji instruktorskiej Dietetyka w sporcie
 • Uchwała nr 5/2016/2017 z dnia 12 września 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Teorii i Praktyki Sportu w Białej Podlaskiej 
 • Uchwała nr 4/2016/2017 z dnia 12 września 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród Rektora dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne 
 • Uchwała nr 3/2016/2017 z dnia 12 września 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: przyznania medalu Zygmunta Gilewicza 
 • Uchwała nr 2/2016/2017 z dnia 12 września 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: zaopiniowania kandydatur na Kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej 
 • Uchwała nr 1/2016/2017 z dnia 12 września 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: nadania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej