Rada WTIZ – archiwum 2015-2016

Rada WTIZ – archiwum 2015-2016

Uchwały Rady Wydziału
Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej
Rok akademicki 2015/2016
 

 • Uchwała nr 1/2015/2016 z dnia 8 października 2015 r. – pobierz
  • w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu pięciu członków Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia na podstawie § 71 Statutu Uczelni.
 • Uchwała nr 2/2015/2016 z dnia 8 października 2015 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Fizjoterapii Wydziału Turystyki i Zdrowia.
 • Uchwała nr 3/2015/2016 z dnia 5 listopada 2015 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia mandatów nowych członków Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia.
 • Uchwała nr 4/2015/2016 z dnia 5 listopada 2015 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej na kadencję 2016-2020 .
 • Uchwała nr 5/2015/2016 z dnia 5 listopada 2015 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej na kadencję 2016-2020.
 • Uchwała nr 6/2015/2016 z dnia 5 listopada 2015 r. – pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Biomedycznych Podstaw Fizjoterapii i Kosmetologii Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej.
 • Uchwała nr 7/2015/2016 z dnia 10 grudnia 2015 r. – pobierz
  • w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania ankietyzacji zajęć dydaktycznych w Wydziale Turystyki i Zdrowia będącej elementem systemu oceny nauczycieli akademickich.
 • Uchwała nr 8/2015/2016 z dnia 10 grudnia 2015 r. – pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Fizjoterapii Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej.
 • Uchwała nr 9/2015/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: zmian kierunkowych efektów kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja studia I i II stopnia wynikających z przekształcenia profilu ogólnoakademickiego w profil praktyczny.
 • Uchwała nr 10/2015/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: zgłoszenia kandydata Wydziału Turystyki i Zdrowia do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
 • Uchwała nr 11/2015/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: zgłoszenia kandydata Wydziału Turystyki i Zdrowia do Odwoławczej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się.
 • Uchwała nr 12/2015/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: upoważnienia pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017.
 • Uchwała nr 13/2015/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Oceniającej do okresowej oceny dr hab. prof. AWF Wojciecha Piaseckiego.

 

 • Uchwała nr 14/2015/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: zmian w uchwale nr 12/2015/2016 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017.
 • Uchwała nr 15/2015/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: zmian w Regulaminie dyplomowania na studiach pierwszego stopnia.
 • Uchwała nr 16/2015/2016 z dnia 12 maja 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018.
 • Uchwała nr 17/2015/2016 z dnia 12 maja 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizjoterapii w Wydziale Turystyki i Zdrowia.
 • Uchwała nr 18/2015/2016 z dnia 09 czerwca 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: przyjęcia struktury organizacyjnej Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej.
 • Uchwała nr 19/2015/2016 z dnia 09 czerwca 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2016/2017.
 • Uchwała nr 20/2015/2016 z dnia 09 czerwca 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: wprowadzenia nowych programów kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja I i II stopnia.
 • Uchwała nr 21/2015/2016 z dnia 09 czerwca 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: wprowadzenia nowego programu kształcenia na kierunku kosmetologia I stopnia.
 • Uchwała nr 22/2015/2016 z dnia 09 czerwca 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: wprowadzenia nowego programu kształcenia na kierunku fizjoterapia I stopnia.
 • Uchwała nr 23/2015/2016 z dnia 09 czerwca 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu nr 1 na stanowisko adiunkta w Zakładzie Zarządzania w Wydziale Turystyki i Zdrowia.
 • Uchwała nr 24/2015/2016 z dnia 09 czerwca 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu nr 2 na stanowisko asystenta w Pracowni Endokrynologii Ginekologicznej w Wydziale Turystyki i Zdrowia.
 • Uchwała nr 25/2015/2016 z dnia 09 czerwca 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu nr 3 na stanowisko asystenta w Zakładzie Fizjoterapii w Wydziale Turystyki i Zdrowia.
 • Uchwała nr 26/2015/2016 z dnia 09 czerwca 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu nr 4 na stanowisko asystenta w Zakładzie Fizjoterapii w Wydziale Turystyki i Zdrowia.

 

 • Uchwała nr 27/2015/2016 z dnia 09 czerwca 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu nr 5 na stanowisko asystenta w Zakładzie Fizjoterapii w Wydziale Turystyki i Zdrowia.
 • Uchwała nr 28/2015/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania z działalność WTiZ w kadencji 2014-2016
 • Uchwała nr 29/2015/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizjoterapii w Katedrze Fizjoprofilaktyki WTiZ .
 • Uchwała nr 30/2015/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu nr 3 na stanowisko asystenta w Zakładzie Fizjoterapii w Katedrze Fizjoprofilaktyki WTiZ.
 • Uchwała nr 31/2015/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu nr 4 na stanowisko asystenta w Zakładzie Fizjoterapii w Katedrze Fizjoprofilaktyki WTiZ.
 • Uchwała nr 32/2015/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu nr 5 na stanowisko asystenta w Zakładzie Fizjoterapii w Katedrze Fizjoprofilaktyki WTiZ.