Rada WTIZ – archiwum 2016-2017

Rada WTIZ – archiwum 2016-2017

Uchwały Rady Wydziału
Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej
Rok akademicki 2016/2017

 • Uchwała nr 67/2016/2017 z dnia 13 września 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: wprowadzenia regulaminu praktyk zawodowych na kierunku fizjoterapia jednolite studia magisterskie profil praktyczny
 • Regulamin praktyk fizjoterapia jednolite studia magisterskie – pobierz
 • Uchwała nr 66/2016/2017 z dnia 13 września 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zmian w regulaminie praktyk zawodowych na studiach IIº kierunku fizjoterapia o profilu praktycznym

    

 • Uchwała nr 65/2016/2017 z dnia 13 września 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: przyznania Medalu Zygmunta Gilewicza
 • Uchwała nr 64/2016/2017 z dnia 13 września 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale nr 39/2016/2017 z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Turystyki w Wydziale Turystyki i Zdrowia
 • Uchwała nr 63/2016/2017 z dnia 13 września 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Pracowni Kosmetologii
 • Uchwała nr 62/2016/2017 z dnia 13 września 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Pracowni Kosmetologii
 • Uchwała nr 61/2016/2017 z dnia 13 września 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Podstaw Fizjoterapii
 • Uchwała nr 60/2016/2017 z dnia 13 września 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Fizjoterapii Klinicznej i Środowiskowej
 • Uchwała nr 59/2016/2017 z dnia 13 września 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zaopiniowania kandydatur na kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału Turystyki i Zdrowia
 • Uchwała nr 58/2016/2017 z dnia 13 września 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej
 • Uchwała nr 57/2016/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale nr 30/2016/2017 z dnia 06 kwietnia 2017r. w sprawie: upoważnienia pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018
 • Uchwała nr 56/2016/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia Planu Rozwoju Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na lata 2016-2020
 • Uchwała nr 55/2016/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia programu studiów I stopnia na kierunku kosmetologia
 • Uchwała nr 54/2016/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia programu studiów II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja
 • Uchwała nr 53/2016/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia programu studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja
 • Uchwała nr 52/2016/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia programu studiów II stopnia na kierunku fizjoterapia
 • Uchwała nr 51/2016/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia programu studiów jednolitych 5-letnich studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia
 • Uchwała nr 50/2016/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko asystenta w Pracowni Kosmetologii w Wydziale Turystyki i Zdrowia.
 • Uchwała nr 49/2016/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko adiunkta w Pracowni Kosmetologii w Wydziale Turystyki i Zdrowia.
 • Uchwała nr 48/2016/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Podstaw Fizjoterapii w Wydziale Turystyki i Zdrowia.
 • Uchwała nr 47/2016/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Fizjoterapii Klinicznej i Środowiskowej w Wydziale Turystyki i Zdrowia
 • Uchwała nr 46/2016/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zamknięcia otwartego konkursu na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Podstaw Fizjoterapii Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej
 • Uchwała nr 45/2016/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zamknięcia otwartego konkursu na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Fizjoterapii Klinicznej i Środowiskowej Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej
 • Uchwała nr 44/2016/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia wyników otwartego konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Biomedycznych Podstaw Nauk o Zdrowiu Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej
 • Uchwała nr 43/2016/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia wyników otwartego konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Biomedycznych Podstaw Nauk o Zdrowiu Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej
 • Uchwała nr 42/2016/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia wyników otwartego konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizjoterapii Klinicznej i Środowiskowej Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej
 • Uchwała nr 41/2016/2017 z dnia 11 maja 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • Uchwała nr 40/2016/2017 z dnia 11 maja 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenie projektu efektów kształcenia dla jednolitych 5-letnich studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia
 • Uchwała nr 39/2016/2017 z dnia 11 maja 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Turystyki w Wydziale Turystyki i Zdrowia
 • Uchwała nr 38/2016/2017 z dnia 11 maja 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Podstaw Fizjoterapii w Wydziale Turystyki i Zdrowia.
 • Uchwała nr 37/2016/2017 z dnia 11 maja 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Biomedycznych Podstaw Nauk o Zdrowiu w Wydziale Turystyki i Zdrowia.
 • Uchwała nr 36/2016/2017 z dnia 11 maja 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Biomedycznych Podstaw Nauk o Zdrowiu w Wydziale Turystyki i Zdrowia.
 • Uchwała nr 35/2016/2017 z dnia 11 maja 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Fizjoterapii Klinicznej i Środowiskowej w Wydziale Turystyki i Zdrowia.
 • Uchwała nr 34/2016/2017 z dnia 06 kwietnia 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizjoterapii Klinicznej i Środowiskowej w Wydziale Turystyki i Zdrowia
 • Uchwała nr 33/2016/2017 z dnia 06 kwietnia 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2017/2018
 • Uchwała nr 32/2016/2017 z dnia 06 kwietnia 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019
 • Uchwała nr 31/2016/2017 z dnia 06 kwietnia 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zmiany składu osobowego Uczelnianej Komisji Oceniającej ds. Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich
 • Uchwała nr 30/2016/2017 z dnia 06 kwietnia 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: upoważnienia pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018.
 • Uchwała nr 29/2016/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zmian kierunkowych efektów kształcenia na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku kosmetologia o profilu praktycznym.
 • Uchwała nr 28/2016/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zgłoszenia kandydata Wydziału Turystyki i Zdrowia do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
 • Uchwała nr 27/2016/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizjoterapii Klinicznej i Środowiskowej Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej.
 • Uchwała nr 26/2016/2017 z dnia 08 grudnia 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu kursu Aqua animator
 • Uchwała nr 25/2016/2017 z dnia 08 grudnia 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: zmian w załączniku nr 3 do uchwały 12/2015/2016 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017.
 • Uchwała nr 24/2016/2017 z dnia 03 listopada 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania przedstawicieli Wydziału Turystyki i Zdrowia do składu komisji dyscyplinarnych.
 • Uchwała nr 23/2016/2017 z dnia 03 listopada 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej ds. Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich.
 • Uchwała nr 22/2016/2017 z dnia 03 listopada 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizjoterapii Klinicznej i Środowiskowej w Wydziale Turystyki i Zdrowia.
 • Uchwała nr 21/2016/2017 z dnia 13 października 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: przedstawiciela Wydziału Turystyki i Zdrowia do składu Odwoławczej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się.
 • Uchwała nr 20/2016/2017 z dnia 13 października 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: wyboru przedstawiciela Wydziału Turystyki i Zdrowia do składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.
 • Uchwała nr 19/2016/2017 z dnia 13 października 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: zmian w Regulaminie dyplomowania na studiach II stopnia.

 • Uchwała nr 18/2016/2017 z dnia 13 października 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: wprowadzenia regulaminu praktyk zawodowych na studiach IIº kierunku turystyka i rekreacja o profilu praktycznym.

 • Uchwała nr 17/2016/2017 z dnia 13 października 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: wprowadzenia regulaminu praktyk zawodowych na studiach Iº kierunku turystyka i rekreacja o profilu praktycznym

 • Uchwała nr 16/2016/2017 z dnia 13 października 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: wprowadzenia regulaminu praktyk zawodowych na studiach IIº kierunku fizjoterapia o profilu praktycznym.

 • Uchwała nr 15/2016/2017 z dnia 13 października 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: wprowadzenia nowego regulaminu praktyk zawodowych na studiach Iº kierunku fizjoterapia o profilu praktycznym.

 • Uchwała nr 14/2016/2017 z dnia 13 października 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z oceny własnej jednostki za rok akademicki 2015/2016.

 • Uchwała nr 13/2016/2017 z dnia 13 października 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia Raportu końcowego WKdsJK za rok akademicki 2015/2016.
 • Uchwała nr 12/2016/2017 z dnia 13 października 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji ds. Nauki.
 • Uchwała nr 11/2016/2017 z dnia 13 października 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia projektu efektów kształcenia studiów stacjonarnych Iº kierunku dietetyka

 • Uchwała nr 10/2016/2017 z dnia 13 października 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania studiów stacjonarnych Iº kierunku dietetyka
 • Uchwała nr 9/2016/2017 z dnia 15 września 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się na kadencję 2016-2020
 • Uchwała nr 8/2016/2017 z dnia 15 września 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: przyjęcia Regulaminu procesu potwierdzania efektów uczenia się
   • Załącznik nr 1 – Regulamin procesu PEUs – pobierz
 • Uchwała nr 7/2016/2017 z dnia 15 września 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: zaopiniowania kandydatur do przyznania nagród Rektora AWF
 • Uchwała nr 6/2016/2017 z dnia 15 września 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: przyznania Medalu Zygmunta Gilewicza.
 • Uchwała nr 5/2016/2017 z dnia 15 września 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: udzielenia zgody na kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia Dziekanowi WTIZ dr. hab. prof. AWF Wojciechowi Piaseckiemu.
 • Uchwała nr 4/2016/2017 z dnia 15 września 2016 r. – pobierz w sprawie: zmian w załączniku nr 1 do uchwały 12/2015/2016 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017.
 • Uchwała nr 3/2016/2017 z dnia 15 września 2016 r. – pobierzw sprawie:
  • rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Pracowni Endokrynologii Ginekologicznej w Zakładzie Kosmetologii Wydziału Turystyki i Zdrowia.
 • Uchwała nr 2/2016/2017 z dnia 15 września 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Zarządzania w Katedrze Turystyki i Zdrowia Wydziału Turystyki i Zdrowia
 • Uchwała nr 1/2016/2017 z dnia 15 września 2016 r. – pobierz
  • w sprawie: zaopiniowania kandydatur na kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału Turystyki i Zdrowia na kadencję 2016-2020