Rada WWFIS – archiwum 2017-2018

Rada WWFIS – archiwum 2017-2018

Uchwały Rady Wydziału
Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej
Rok akademicki 2017/2018

 • Uchwała nr 73/2017/2018 z dnia 19 września 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: zaopiniowania kandydatur na Kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej
 • Uchwała nr 72/2017/2018 z dnia 19 września 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia programu specjalizacji instruktorskiej Dietetyka w sporcie na studiach I i II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne
 • Uchwała nr 71/2017/2018 z dnia 19 września 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia zmian planów i programów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne specjalność wychowanie fizyczne w służbach mundurowych
 • Uchwała nr 70/2017/2018 z dnia 19 września 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: Powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Dariusza Kopańskiego
 • Uchwała nr 69/2017/2018 z dnia 19 września 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Dariusza Kopańskiego
 • Uchwała nr 68/2017/2018 z dnia 19 września 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Dariusza Kopańskiego
 • Uchwała nr 67/2017/2018 z dnia 19 września 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: nadanie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Marcinowi Śliwie
 • Uchwała nr 66/2017/2018 z dnia 19 września 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: nadanie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Wilhelmowi Gromiszowi
 • Uchwała nr 65/2017/2018 z dnia 12 września 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: przyznanie medalu Zygmunta Gilewicza
 • Uchwała nr 64/2017/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Naukowego Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej do roku 2020
 • Uchwała nr 63/2017/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia zmian planów i programów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne oraz wychowanie fizyczne specjalność wychowanie fizyczne w służbach mundurowych
 • Uchwała nr 62/2017/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 13 na stanowisko wykładowcy w Pracowni Żywienia Człowieka w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Uchwała nr 61/2017/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 12 na stanowisko wykładowcy w Pracowni Żywienia Człowieka w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Uchwała nr 60/2017/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 11 na stanowisko asystenta w Zakładzie Fizjologii i Biochemii w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Uchwała nr 59/2017/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 10 na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Tańca oraz Gier i Zabaw w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Uchwała nr 58/2017/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 9 na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Tańca oraz Gier i Zabaw w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Uchwała nr 57/2017/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 8 na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Pedagogiki i Psychologii w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Uchwała nr 56/2017/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 7 na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Korektywy i Kompensacji w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Uchwała nr 55/2017/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 6 na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Gier Sportowych w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Uchwała nr 54/2017/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 5 na stanowisko wykładowcy Zakładzie Gier Sportowych w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Uchwała nr 53/2017/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 4 na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Gier Sportowych w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Uchwała nr 52/2017/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 3 na stanowisko asystenta w Zakładzie Lekkiej Atletyki i Pływania w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Uchwała nr 51/2017/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 2 na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Teorii i Technologii Treningu Sportowego w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Uchwała nr 50/2017/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu nr 1 na stanowisko asystenta w Zakładzie Zakładzie Teorii i Technologii Treningu Sportowego w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Uchwała nr 49/2017/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Wilhelma Gromisza i dopuszczenia jej do publicznej obrony
 • Uchwała nr 48/2017/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Marcina Śliwy i dopuszczenia jej do publicznej obrony
 • Uchwała nr 47/2017/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Sacewicza
 • Uchwała nr 46/2017/2018 z dnia 06 czerwca 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu nr 13 na stanowisko wykładowcy w Pracowni Żywienia Człowieka w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Uchwała nr 45/2017/2018 z dnia 06 czerwca 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu nr 12 na stanowisko wykładowcy w Pracowni Żywienia Człowieka w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Uchwała nr 44/2017/2018 z dnia 06 czerwca 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu nr 11 na stanowisko asystenta w Zakładzie Fizjologii i Biochemii w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Uchwała nr 43/2017/2018 z dnia 06 czerwca 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu nr 10 na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Tańca oraz Gier i Zabaw w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Uchwała nr 42/2017/2018 z dnia 06 czerwca 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu nr 9 na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Tańca oraz Gier i Zabaw w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Uchwała nr 41/2017/2018 z dnia 06 czerwca 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu nr 8 na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Pedagogiki i Psychologi w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Uchwała nr 40/2017/2018 z dnia 06 czerwca 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu nr 7 na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Korektywy i Kompensacji w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Uchwała nr 39/2017/2018 z dnia 06 czerwca 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu nr 6 na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Gier Sportowych w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Uchwała nr 38/2017/2018 z dnia 06 czerwca 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu nr 5 na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Gier Sportowych w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Uchwała nr 37/2017/2018 z dnia 06 czerwca 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu nr 4 na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Gier Sportowych w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Uchwała nr 36/2017/2018 z dnia 06 czerwca 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu nr 3 na stanowisko asystenta w Zakładzie Lekkiej Atletyki i Pływania w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Uchwała nr 35/2017/2018 z dnia 06 czerwca 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: otwartego konkursu nr 2 na stanowisko wykładowcy w Zakładzie w Teorii i Technologii Treningu Sportowego w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Uchwała nr 34/2017/2018 z dnia 06 czerwca 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu nr 1 na stanowisko asystenta w Zakładzie Teorii i Technologii Treningu Sportowego w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Uchwała nr 33/2017/2018 z dnia 16 maja 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Wilhelma Gromisza
 • Uchwała nr 32/2017/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia limitów przyjęć na kierunkach studiów prowadzonych przez WWFiS w roku akademickim 2018/2019
 • Uchwała nr 31/2017/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: przyjęcia zmian w załączniku nr 1 do Uchwały nr 35/2016/2017 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na kierunkach studiów prowadzonych przez WWFiS w roku akademickim 2018/2019
 • Uchwała nr 30/2017/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na kierunkach studiów prowadzonych przez WWfiS w roku akademickim 2019/2020
 • Uchwała nr 29/2017/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Śliwy
 • Uchwała nr 28/2017/2018 z dnia 14 marca 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: upoważnienia pracowników naukowo-dydaktycznych do prowadzenia prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019
 • Uchwała nr 27/2017/2018 z dnia 14 marca 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: nadania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej mgr Marzenie Bracław
 • Uchwała nr 26/2017/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: zgłoszenia kandydata do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
 • Uchwała nr 25/2017/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. – pobierz
  • w sprawie: przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Marzeny Bracław i dopuszczenia jej do publicznej obrony
 • Uchwała nr 24/2017/2018 z dnia 13 grudnia 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu kursu „Instruktor Survivalu”
 • Uchwała nr 23/2017/2018 z dnia 13 grudnia 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zmian w załączniku do uchwały nr 11/2013/2014 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchylenia Regulaminu postępowania w przewodach doktorskich
 • Uchwała nr 22/2017/2018 z dnia 13 grudnia 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zmiany w składzie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Śliwy
 • Uchwała nr 21/2017/2018 z dnia 13 grudnia 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zmiany w składzie Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Śliwy
 • Uchwała nr 20/2017/2018 z dnia 13 grudnia 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zmiany w składzie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Starzaka
 • Uchwała nr 19/2017/2018 z dnia 13 grudnia 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zmiany w składzie Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Starzaka
 • Uchwała nr 18/2017/2018 z dnia 13 grudnia 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zmian w składzie Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Sacewicza
 • Uchwała nr 17/2017/2018 z dnia 13 grudnia 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zzmian w składzie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr. Wilhelma Gromisza
 • Uchwała nr 16/2017/2018 z dnia 13 grudnia 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zmian w składzie Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Wilhelma Gromisza
 • Uchwała nr 15/2017/2018 z dnia 13 grudnia 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zmiany w składzie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr Marzeny Bracław
 • Uchwała nr 14/2017/2018 z dnia 13 grudnia 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Jarosława Kisiela
 • Uchwała nr 13/2017/2018 z dnia 13 grudnia 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Jarosława Kisiela
 • Uchwała nr 12/2017/2018 z dnia 13 grudnia 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Jarosława Kisiela
 • Uchwała nr 11/2017/2018 z dnia 08 listopada 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zmian w składzie Wydziałowej Komisji Nauki
 • Uchwała nr 10/2017/2018 z dnia 08 listopada 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia planu i programu kursu „Edukacja posturalna dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym”
 • Uchwała nr 9/2017/2018 z dnia 08 listopada 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Marzeny Bracław
 • Uchwała nr 8/2017/2018 z dnia 08 listopada 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zmian w składzie Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Marzeny Bracław
 • Uchwała nr 7/2017/2018 z dnia 11 października 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z oceny własnej jednostki za rok akademicki 2016/2017
 • Uchwała nr 6/2017/2018 z dnia 11 października 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród Rektora dla nauczycieli akademickich
 • Uchwała nr 5/2017/2018 z dnia 11 października 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału z grupy przedstawicieli studentów
 • Uchwała nr 4/2017/2018 z dnia 11 października 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: wygaśnięcia mandatów członków Rady Wydziału z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego
 • Uchwała nr 3/2017/2018 z dnia 11 października 2017 r. – pobierz
  • sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Michała Starczewskiego
 • Uchwała nr 2/2017/2018 z dnia 11 października 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Michała Starczewskiego
 • Uchwała nr 1/2017/2018 z dnia 11 października 2017 r. – pobierz
  • w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Michała Starczewskiego