Wychowanie Fizyczne

Wychowanie Fizyczne

Regulamin praktyk pedagogicznych Regulamin praktyk zawodowych

 

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE STUDENTÓW KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE W ROKU AKAD. 2023/24

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA WDROŻENIOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

II r. I st. WF

Złożenie dokumentacji praktyki do 13.10.2023r. 

Po tym terminie ocena 2,0 (ndst).

Termin poprawkowy – 10.11.2023r.

IOS ostateczny termin złożenia dokumentacji do 13.02.2024r.

Przekroczenie powyższego terminu skutkuje powtarzaniem praktyki.

(Zgodnie z Pismem Okólnym )

 
PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

III r. I st. WF i II r. II st. WF specjalność wychowanie fizyczne

Złożenie dokumentacji praktyki do 20.10.2023r. 

Po tym terminie ocena 2,0 (ndst).

Termin poprawkowy – 24.11.2023r.

IOS ostateczny termin złożenia dokumentacji do 13.02.2024r.
Przekroczenie powyższego terminu skutkuje powtarzaniem praktyki.

(Zgodnie z Pismem Okólnym)
 

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ

II r. II st.

Złożenie dokumentacji praktyki do 20.10.2023r. 

Po tym terminie ocena 2,0 (ndst).

Termin poprawkowy – 24.11.2023r.

IOS ostateczny termin złożenia dokumentacji do 13.02.2024r.

Przekroczenie powyższego terminu skutkuje powtarzaniem praktyki.

(Zgodnie z Pismem Okólnym)

 

Dzienniki praktyk pedagogicznych
Dziennik praktyki wdrożeniowej w szkole podstawowej Dziennik praktyki wdrożeniowej w szkole podstawowej

 

Praktyka w szkole podstawowej III rok (4 tyg. – 120 godz.)

Dziennik praktyki pedagogicznej w szkole podstawowej Dziennik praktyki pedagogicznej w szkole podstawowej

Praktyka wdrożeniowa w szkole podstawowej I rok WF po SPORCIE

Dziennik praktyki pedagogicznej w szkole podstawowej Dziennik praktyki pedagogicznej w szkole podstawowej

Praktyka w szkole podstawowej II rok WF po SPORCIE

Dziennik praktyki pedagogicznej w szkole podstawowej Dziennik praktyki pedagogicznej w szkole podstawowej

 

Praktyka w szkole ponadpodstawowej II rok II st. (4 tyg. – 120 godz.)

Dziennik praktyki pedagogicznej w szkole ponadpodstawowej Dziennik praktyki pedagogicznej w szkole ponadpodstawowej

 

Praktyki śródsemestralne

II rok I st. – w klasach II-gich

Dziennik II roku Dzienniczek samooceny Ogólne założenia - praktyki kl. II-III SP Sprzęt sportowy (projekt kl. II-III)

 

III rok I st. – w klasach III-ch

Dziennik III roku Dzienniczek samooceny Ogólne założenia - praktyki kl. II-III SP Sprzęt sportowy (projekt kl. II-III)

 

Dzienniki praktyk psychopedagogicznych I rok Iº
Dziennik praktyk psychopedagogicznych I rok Iº - semestr 2
Dzienniki praktyk psychopedagogicznych II rok Iº
Dzienniki praktyk psychopedagogicznych II rok Iº - semestr 3 Dzienniki praktyk psychopedagogicznych II rok Iº - semestr 4
Dziennik praktyki psychopedagogicznej I rok IIº (po Sporcie)
Dziennik praktyki psychopedagogicznej I rok IIº (po Sporcie) - semestr 1

 

Dzienniki praktyk specjalizacyjnych

Dziennik praktyk specjalizacyjnych – specjalność sportowa

Dziennik praktyk specjalizacyjnych - specjalność sportowa - semestr 5 Dziennik praktyk specjalizacyjnych - specjalność sportowa - semestr 5 Dziennik praktyk specjalizacyjnych - specjalność sportowa - semestr 6 Dziennik praktyk specjalizacyjnych - specjalność sportowa - semestr 6

 

Dziennik praktyk specjalizacyjnych – specjalność rekreacyjna

Dziennik praktyk specjalizacyjnych - specjalność rekreacyjna - semestr 5 Dziennik praktyk specjalizacyjnych - specjalność rekreacyjna - semestr 5 Dziennik praktyk specjalizacyjnych SAMOOBRONA-specjalność rekreacyjna sem. 5 Dziennik praktyk specjalizacyjnych SAMOOBRONA-specjalność rekreacyjna sem. 5 Dziennik praktyk specjalizacyjnych - specjalność rekreacyjna - semestr 6 Dziennik praktyk specjalizacyjnych - specjalność rekreacyjna - semestr 6 Dziennik praktyk specjalizacyjnych SAMOOBRONA - specjalność rekreacyjna - semestr 6 Dziennik praktyk specjalizacyjnych SAMOOBRONA - specjalność rekreacyjna - semestr 6

 

Dziennik Praktyk specjalizacyjnych – narciarstwo zjazdowe

Dziennik praktyk specjalizacyjnych - narciarstwo zjazdowe - semestr 5, 6 Dziennik praktyk specjalizacyjnych - narciarstwo zjazdowe - semestr 5, 6

 

Dziennik Praktyk specjalizacyjnych – snowboard

Dziennik Praktyk specjalizacyjnych - snowboard Dziennik Praktyk specjalizacyjnych - snowboard

 

Dziennik praktyk zawodowych specjalności: WF w służbach mundurowych – III rok sem. VI
Dziennik praktyk zawodowych specjalności: WF w służbach mundurowych - III rok sem. VI Dziennik praktyk zawodowych specjalności: WF w służbach mundurowych - III rok sem. VI

Ułatwienia dostępu