Świtaj Piotr

Świtaj Piotr

Studia w bialskim AWF-ie na kierunku Wychowanie Fizyczne ukończyłem w 2006 roku. Podczas ich odbywania zdobyłem szereg dodatkowych uprawnień instruktorskich: Instruktor narciarstwa zjazdowego, Instruktor windsurfingu, Instruktor gimnastyki oraz Instruktor odnowy biologicznej.

Posiadanie tych kwalifikacji dodatkowych z pewnością przełożyło się na to, że po skończeniu studiów w szybkim czasie dostałem pracę w szkole w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego.

Od ponad 10 lat pracuję w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie, a od sześciu lat pełnię także funkcję Animatora Sportu w moim rodzinnym mieście. Dzięki ukończonym specjalizacjom mam możliwość realizowania swoich pasji, zarówno w okresie letnim – od 12 lat wykonuję zawód instruktora windsurfingu na Półwyspie Helskim, jak i w okresie zimowym – od 11 lat pracuję jako instruktor- wychowawca na obozach narciarskich w różnych ciekawych miejscach w Polsce, obecnie w Białce Tatrzańskiej. W ubiegłym roku zrealizowałem kolejną z nich – założyłem w Dęblinie Nieformalny Klub Morsa „Z łabędziem być”, którego głównym celem jest integracja ludzi dbających o zdrowie i aktywność fizyczną oraz prowadzenie działalności charytatywnej, w którą angażuję się z wielką determinacją.

Obecnie jestem również tatą dwóch synów i staram się wychowywać ich w duchu sportowym – zaszczepiam w nich świadomość aktywności ruchowej i zdrowego życia, którą przekazali mi moi akademiccy wykładowcy. Jako animator sportu jestem osobą bardzo aktywną – organizuję wiele imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestniczę w różnych projektach ogólnopolskich, jak również tworzę własne formy aktywności np. Olimpiady Przedszkolaka czy Turnieje Mini Siatkówki Plażowej dla klas 1-3 szkół podstawowych. Podczas organizacji tych imprez współpracuję z przedsiębiorcami, a także z lokalnymi mediami w celu większej promocji tych wydarzeń.

Podsumowując, mogę jednoznacznie stwierdzić, że ukończone studia pozwoliły mi na zdobycie zawodu, w którym się realizuję i który daje mi prawdziwą satysfakcję. Ważne w tym wszystkim jest również to, że zawód nauczyciela wychowania fizycznego, jaki wykonuję traktuję jako misję, której nadrzędnym celem jest wywoływanie radości u innych.

 

Z pozdrowieniami
Piotr Świtaj