Szkolenie instruktorów – funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Szkolenie instruktorów – funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

28.03.2022

W terminie 21-25.03.2022 r. zrealizowano szkolenie instruktorów – funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa pt. „Metodyka Szkoleń”.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne z ramienia uczelni realizował Pełnomocnik Dziekana ds. Służb Mundurowych ppor. dr Paweł Różański. Szkolenie wdrożono w Ośrodku Szkoleń Specjalnych SOP w Raduczu a następnie w obiektach bialskiego AWF. Podczas pobytu w naszej uczelni sportowej funkcjonariusze zapoznali się z możliwością realizacji projektów badań naukowych w Regionalnym Ośrodku Badań i Rozwoju a następnie uczestniczyli w szkoleniu praktycznym z pływania użytkowego i ekstremalnego na pływalni AWF. W tym samym dniu Pani przedstawiciel sekcji komunikacji medialnej w SOP spotkała się z władzami uczelni tj.: Prorektorem AWF prof. Jerzym Sadowskim i Dziekanem Wydziału WF i Zdrowia – dr hab. prof. AWF Hubertem Makarukiem w celu ustalenia perspektyw współpracy pomiędzy Filią AWF i SOP. Szkolenie zakończono wręczeniem funkcjonariuszom pamiątkowych koszulek AWF oraz uroczystym wręczeniem certyfikatów przez Dziekana Wydziału.

 

Ułatwienia dostępu