Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych – zgłoszenia

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych – zgłoszenia

15.03.2023

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych
„Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców”

WWFiZ Biała Podlaska, 02 czerwca 2023 r.

 

Miejsce: Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej

Organizator: Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej

Patronat honorowy:

 • Rektor AWF Warszawa – prof. dr hab. Bartosz Molik
 • Prorektor ds. Nauki – dr hab. prof AWF Paweł Tomaszewski
 • Rektor ds. Filii AWF – prof. dr hab. Jerzy Sadowski
 • Przewodniczący Rady Nauk o Kulturze Fizycznej – prof. dr hab. Andrzej Mastalerz
 • Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia – dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk

Cel konferencji: stworzenie interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć naukowych studentów oraz wymiany doświadczeń w dziedzinie kultury fizycznej i zdrowia.

Obszary tematyczne i zagadnienia: wychowanie fizyczne, sport, e-sport, rekreacja, turystyka, rehabilitacja, sport osób niepełnosprawnych, adaptowana aktywność fizyczna, edukacja zdrowotna, kosmetologia, pielęgniarstwo, terapia zajęciowa, zarządzanie w sporcie, dietetyka w sporcie i aktywności ruchowej, trening personalny, wpływ pandemii na kondycję fizyczną społeczeństwa.

Termin zgłoszenia uczestnictwa czynnego: do 31 marca 2023 r.
Zgłoszenia na konferencję prosimy kierować na adres: REJESTRACJA

Dodatkowe informacje: skn.bp@awf.edu.pl

W zgłoszeniu należy podać temat wystąpienia oraz przewidzianą formę wystąpienia.

Formy prezentacji prac: prezentacja ustna (7 minut), sesja plakatowa – wymogi edytorskie będą przesłane w II komunikacie.

Informacje dodatkowe:

 1. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
 2. Organizator nie pośredniczy w rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia.
 3. Organizator przyjmuje wyłącznie prace, których pierwszymi autorami są studenci (również członkowie Szkół Doktorskich) oraz absolwenci studiów I lub II stopnia w roku akademickim 2021/2022, pod warunkiem, że byli studentami w trakcie realizowania zgłaszanej pracy.
 4. Streszczenia prac zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych.
 5. Przewidziane są nagrody dla Laureatów prac wyróżnionych podczas Konferencji.
 6. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: zobacz

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy
członków studenckich kół naukowych do czynnego udziału w konferencji!

Ułatwienia dostępu