SPORT EVENT MANAGER

SPORT EVENT MANAGER

22.02.2024

Konferencja prasowa z udziałem Prorektora ds. Filii AWF i Prezydenta Miasta Biała Podlaska w sprawie współpracy w obszarze nowego kierunku studiów SPORT EVENT MANAGER

W 21 lutego odbyła się Konferencja prasowa dotycząca podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filią w Białej Podlaskiej i Urzędem miasta Biała Podlaska w aspekcie organizacji wspólnych eventów i realizacji praktyk zawodowych na nowo tworzonym kierunku studiów sport-event manager.

W konferencji uczestniczyli: Prezydent Miasta Biała Podlaska Pan Michał Litwiniuk, Prorektor ds. Filii AWF prof. dr. hab. Jerzy Sadowski, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu dr Stanisław Romanowski, Dziekan WWFiZ dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk.

W programie konferencji znalazły się trzy wystąpienia. Pan Rektor prof. Jerzy Sadowski w swoim wystąpieniu odniósł się do wieloletniej współpracy na linii uczelnia-miasto. Z kolei Pan Prezydent docenił partnerstwo naszej uczelni przy organizowanych wspólnie eventach oraz podkreślił ich znaczenie dla rozwoju i promocji miasta. Pan Dziekan prof. Hubert Makaruk przedstawił projekt nowego kierunku sport-event manager i perspektywę współpracy przy organizacji wspólnych eventów i realizacji praktyk zawodowych w tym obszarze. Po wystąpieniach nastąpiło uroczyste podpisanie porozumień, przypieczętowane wspólnym zdjęciem. Zgromadzeni licznie przedstawiciele mediów lokalnych przeprowadzili wywiady z uczestnikami konferencji.

Konferencję prowadziła Pani dr Anna Bodasińska.
Materiał: Pan mgr Grzegorz Żyluk
STUDENT TV

Ułatwienia dostępu