Praca magisterska – formularz

Praca magisterska – formularz

10.01.2022

 

FORMULARZ INFORMACYJNY*

dotyczący prac magisterskich Filii w Białej Podlaskiej

* Formularz należy wypełnić komputerowo, wydrukować i podpisać.
** Streszczenie strukturalne (do 250 słów) zawierające: uzasadnienie i cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski.

Formularz informacyjny

Ułatwienia dostępu