Ankietyzacja zajęć dydaktycznych

Ankietyzacja zajęć dydaktycznych

06.02.2023

Ocena zajęć dydaktycznych dokonywana przez studentów jest niezwykle cenną informacją zwrotną służącą doskonaleniu procesu dydaktycznego.

Ankieta dostępna jest kontach na wirtualnej uczelni, pamiętajcie jest to w pełni anonimowe.

Gorąco zachęcamy do rzetelnego i obiektywnego wypełniania ankiet i włączenia się w proces doskonalenia jakości kształcenia

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia lub ankiet skontaktuj się z Panią dr Anną Bodasińską – przewodniczacą Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (anna.bodasinska@awf.edu.pl).

UWAGA! – w obecnym semestrze, ankiety będą dostępne do 28 lutego br.

więcej informacji zobacz

Ułatwienia dostępu