Kurs na instruktora sportu mieszanych sztuk walki (MMA)

Kurs na instruktora sportu mieszanych sztuk walki (MMA)

17.01.2022

 

Zapraszamy na kurs na instruktora mieszanych sztuk walki (MMA)

Cel kursu:
Celem kursu jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry do pracy szkoleniowej w MMA. Absolwenci kursu w ramach zdobytych i podniesionych kwalifikacji zawodowych wzbogacą wiedzę z zakresu MMA oraz umiejętności pracy z zawodnikami na różnych etapach zaawansowania sportowego.

Wymagania podczas rekrutacji kandydatów na kurs z MMA:
– ukończone 18 lat;
– wykształcenie min. średnie;
– staż treningowy/szkoleniowy co najmniej jednoroczny, udokumentowany zaświadczeniem;
– wniesiona pierwsza rata opłaty (w wysokości 600 zł).

Organizacja kursu:
• program obejmie 120 godzin, w tym: część praktyczna – 60 godz., część teoretyczna – 30 godz., praktyki w wybranym klubie sportowym – 30 godz.;
• kurs będzie przeprowadzony w terminie marzec-maj 2022 r. w formie 5 zjazdów weekendowych;
• zajęcia odbywać się będą na obiektach (hala sportowa, sale ćwiczeń i wykładów) Akademii Wychowania Fizycznego, Filia w Białej Podlaskiej;
• zajęcia teoretyczne realizowane będą przez kadrę naukową z Akademii Wychowania Fizycznego, Filia z Białej Podlaskiej natomiast część praktyczna prowadzona będzie przez doświadczonych trenerów MMA oraz wybranych sportów walki;
• kurs kończy egzamin teoretyczny i z metodyki nauczania MMA.

Koszt kursu: 1800 zł

Uprawnienia: na podstawie uczestnictwa i pozytywnego ukończenia kursu absolwenci otrzymają legitymację instruktora sportu MMA uznawaną w Polsce i za granicą.

Szczegółowych informacji udzielają:
kierownik kursu: dr hab. prof. AWF Dariusz Gierczuk, dariusz.gierczuk@awf.edu.pl
kkkkkkkkkkkkk k  doc. dr Zbigniew Bujak, zbigniew.bujak@awf.edu.pl
administracja kursu: mgr Marta Pietruczuk; 83 342 88 51; marta.pietruczuk@awf.edu.pl

Zgłoszenia:

Zapraszamy!

Ułatwienia dostępu